Novinky

 • Geografická olympiáda - okresné kolo

  V dňoch 7.-8. 2. 2013 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo okresné kolo geografickej olympiády, na ktorom nás úspešne reprezentovali aj naši žiaci. Svoje sily si zmerali so svojimi rovesníkmi v jednotlivých kategóriách. Opäť museli preukázať vedomosti a zručnosti získané nielen na vyučovacích hodinách, ale aj samoštúdiom vo svojom voľnom čase. To, že ich snaha nebola zbytočná a obstáli v tvrdej konkurencii, potvrdilo ich umiestnenie a postup do KK. Do krajského kola GO, ktoré sa uskutoční v Novom Meste nad Váhom, postúpili Monika Grznárová /6.A/ - 3. miesto OK GO, Peter Košťál /8.A/ - 1. miesto OK GO, Simona Ondrušková /9.A/ - 1. miesto OK GO. Úspešnou riešiteľkou okresného kola GO sa stala Alexandra Králová /5.A/. Víťazom gratulujeme a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať aj v krajskom kole GO.    
    Mgr. Dana Švecová
 • Rozprávkové vretienko - školské kolo

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Rozprávkové vretienko - školské kolo.
  11.02.2013 12:44
 • Rozprávkové vretienko- školské kolo

  Dňa 6.2.2013 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese rozprávky Rozprávkové vretienko. Súťažili v 2 kategóriách:

  I. kategória- žiaci 1. – 4. ročníka (6 žiakov)

  1. miesto: Lucia Lehocká, IV.A – Mgr. A. Hanková

  2. miesto: Matúš Pukanec, III.C – Mgr. E. Turková

  3. miesto: Matúš Špánik, III.A – Mgr. R. Magdolenová

  Porota: PaedDr. M. Jaňáková, Mgr. E. Turková  

   

  II. kategória- žiaci  5. – 9. ročníka (6 žiakov)

    1. miesto: Daniela Prievalská, VIII. A- Mgr. A. Dvončová

    2. miesto: Simona Mazourová, V. A – Mgr. D, Švecová

  3. miesto: Michal Ruisl, V. A – Mgr. D. Švecová

  Porota: Mgr. D. Švecová, Mgr. D. Čačková

  V okresnom kole, ktoré sa uskutoční 20.2.2013 budú  našu školu  reprezentovať  víťazi kategórií.

             Mgr. D. Čačková

 • Základná  škola,  Školská ulica 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou

  POZÝVA  NA  ZÁPIS

  na plnenie povinnej školskej dochádzky detí narodených v čase od 1.9.2006 do 31.8.2007 a detí, ktoré mali odloženú školskú dochádzku spolu s ich zákonnými zástupcami.

  Zápis sa uskutoční

  6. a 7. februára 2013

  v budove školy v čase od 10:00 do 16:00

  Pri zápise je nevyhnutná prítomnosť dieťaťa!

  K zápisu si prineste:  občiansky preukaz zákonného zástupcu

         fotokópiu rodného listu dieťaťa

         všetky výsledky z depistáže, ktorú dieťa absolvovalo v MŠ

         peniaze

 • Obvodné kolo v basketbale žiačok

  Dňa 23.1. a 31.1. 2013 sa na pôde našej školy odohralo obvodné kolo v basketbale žiačok a žiakov. Žiačky v oslabenej zostave podľahli silnej ZŠ Duklianska 33: 52. Žiaci napravili reputáciu a suverénne vyhrali proti ZŠ Zlatníky 55 : 8 bodov.

  V kategórii žiačok si naša škola porovnala sily s rovesníčkami zo ZŠ Duklianska. Naše družstvo nastúpilo z dôvodu choroby skúsenejších žiačok z deviateho ročníka v zostave doplnenej o šikovné žiačky z ôsmej a siedmych tried, čo bolo vidieť hlavne v premieňaní šancí. Oporami nášho výberu boli Laura Bridová a Lucia Chocinová z 9.A triedy, ktoré zaznamenali väčšinu bodov. Dievčatá i napriek bojovnému výkonu nedokázali zdolať dobrú zostavu ZŠ Duklianska a podľahli im v pomere 33 : 52 bodov.

  Mužstvo žiakov nastúpilo štvrtok 31.1. 2013 proti chlapcom zo ZŠ Zlatníky. Od začiatku náš výber na čele s basketbalistami z 9.A ( R. Mikušiak, D. Podoba, L. Reisenhoffer ) na ihrisku dominoval. Rýchlou hrou a úspešnou streľbou z rôznych pozícií chlapci vyhrali proti ZŠ Zlatníky v pomere 55 : 8 a postúpili do ďalšieho kola.      Mgr. Ondrej Kubala

 • EXPERT–– geniality show – výsledky

    Piaty   ročník celoslovenskej súťaže  EXPERT – geniality show sa konal 5.12.2012. Do súťaže sa zapojilo  9317  žiakov  zo 425 škôl Slovenska. Na našej škole sa prihlásilo spolu 22 šiestakov,  siedmakov, ôsmakov a deviatakov. Neodradilo ich  pomerne vysoké štartovné – 4 eurá, veď získať titul  TOP EXPERT  vo svojej kategórii na Slovensku  bolo veľkým lákadlom a výzvou. Každý žiak  súťažil v dvoch témach, ktoré mu najviac „sadli“. V tomto školskom roku si súťažiaci  vyberali z nasledovných tém: SVETOBEŽNÍK,  SPOLOČNOSŤ  KEDYSI  A  DNES,  DO YOU SPEAK  ENGLISH a TAJOMSTVÁ PRÍRODY.  Diplom EXPERT  na  danú tému získali tí súťažiaci, ktorí sa vo svojej  vekovej kategórii umiestnili  na 1.-100. mieste v niektorej téme.

           A ako dopadli naši  žiaci? Expertami   na tému  SPOLOČNOSŤ  KEDYSI  A  DNES   sa stali Ondrušík Marko, 6. A a Lenka Kernová, žiačka 9.B,  v téme SVETOBEŽNÍK najlepšie skóre dosiahli  Košťál Peter, 8.A a  Malík Rudolf, 6. A a v téme TAJOMSTVÁ PRÍRODY   popredné miesta obsadili  Danišová Sabína, 9.A ,  Danko Vladimír, 9. B a Danková Liliana, 6.B.  Srdečne blahoželáme!  

          Veríme, že všetci tí, ktorí tento rok uspeli, sa pokúsia  na budúci rok obhájiť dobré výsledky, a tí, ktorí   zaváhali a nezúčastnili sa, by to na budúci rok mohli skúsiť spolu s ostatnými.

  PaedDr. Jana  Kolníková

   

 • ÚSPEŠNÉ MATEMATIČKY

  Dňa 23 . januára  2013   sa v Bánovciach nad Bebravou, ZŠ Duklianska, konalo II. kolo Matematickej olympiády Z9.  V náročnej konkurencii sa úspešnými riešiteľkami sa stali  žiačky 9.A – Sabína Danišová, Evka Krčová a Simona  Ondrušková. Umiestnili sa na 5.-10. mieste. Žiačky pripravovala p. Mgr. V. Michalková. Srdečne blahoželáme!

 • Polročné prázdniny

  Dňa 1.2.2013 tj. v piatok, majú žiaci polročné prázdniny. Vyučovanie sa začína v pondelok 4.2.2013. Mgr. Renata Jamrichová

 • Oznam

  Riaditeľka Základnej školy Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou oznamuje rodičom, že dňa 31.1.2013, tj. vo štvrtok, bude z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych  respiračných ochorení skrátené vyučovanie. Žiaci 1. stupňa budú končiť o 10,20 h a žiaci 2. stupňa o 11,05 h. Obed sa bude vydávať od 10,25 h do 12,15 h.

  Vyučovanie v tento deň bude nasledovné: 1.h   7,50 – 8,20 h

        2.h 8,30 – 9,00 h

        3.h 9,15 – 9,45 h

        4.h 9,55 – 10,25 h

        5.h 10,35 – 11,05 h

  V tento deň si žiaci prevezmú výpisy známok za 1. polrok školského roka 2012/2013. Mgr. Renata Jamrichová, riaditeľka školy

 • Hravo ži zdravo

  Aby sme piatakom priblížili zdravý životný štýl, zapojili sme sa do projektu HRAVO ŽI ZDRAVO, v rámci ktorého sa žiaci popasovali s rôznymi úlohami o zdravej výžive, riešili zaujímavé tajničky, zostavovali vhodný jedálniček.  Hlavné ceny sme síce nezískali, ale žiaci 5.B sa umiestnili na peknom  10. mieste v rámci Trenčianskeho kraja.   Mgr. Martina Španková

 • Jesenský

  25.1.2013 sa v priestoroch ZUŠ D. Kardoša v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie autorskej súťaže Mladý Jesenský. Aj v tomto školskom roku sa do súťaže mladých talentovaných autorov zapojilo 31 žiakov v kategórii próza a poézia. To, že naši žiaci písať vedia, dokazuje , že sa nestratili v silnej "pisateľskej" konkurencii a titul Mladý Jesenský získali: Kristína Podobová (3.A), Lucia Lehocká (4.A), Lineta Duchová (5.A), Martin Koleno (7.A), Terézia Viktorínová (7.B), Peter Košťál (8.A). Oceneným žiakom srdečne blahoželáme. Dopísania v budúcom ročníku priatelia!!!  Mgr. Dana Švecová
 • Geografická olympiáda

  V januári sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci druhého stupňa, od piatej triedy až po deviatu. Štyria žiaci skončili tesne pod hranicou úspešnosti, ostatní boli úspešnými riešiteľmi školského kola. Bolo ich 40. Umiestnenie na prvých troch miestach bolo nasledovné:

  5. ročník - Martiška Marek, Králová Alexandra, Escherová Inez

  6. ročník - Grznárová Monika, Ondrušík Marko, Žikla Dávid

  7. ročník - Bernát Miloš, Košťálová Mária, Hergezelová Aneta

  8. ročník - Košťál Peter, Mišinová Zuzana, Prievalská Daniela

  9. ročník - Žabárová Nikola, Ondrušková Simona, Krčová Eva.

  Na okresnom kole nás budú reprezentovať žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach vo svojej kategórii, okrem ôsmeho ročníka, kde postupuje na okresné kolo iba jeden žiak.

  Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť, blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a na okresnom kole prajeme veľa úspechov.

  Mgr. Mária Gunišová

 • iBobor

  Aj tento školský rok sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Zužitkovali tu vedomosti z hodín informatiky. Museli uplatniť aj logické myslenie. Naučené vedomosti nestačili. Naši žiaci súťažili v troch kategóriách: bobríci (žiaci 3. a 4. ročníka), benjamíni (žiaci 5. – 7. ročníka) a kadeti (žiaci 8. a 9. ročníka). Vynikajúci výsledok – 100% úspešnosť – dosiahla žiačka 9.B triedy, Nikola Žabárová. Vysokú úspešnosť dosiahli aj ďalší žiaci: Simon Košina (7.B) a Eva Ševčíková (9.A). Úspešnými riešiteľmi boli aj žiaci Marko Ondrušík (6.A), Zuzana Vigodová (7.B), Peter Košťál (8.A), Sabína Danišová (9.A), Vladimír Danko (9.B), Patrik Cyprich (9.B) a Lívia Kernová (9.B). Všetkým žiakom blahoželáme.

  Mgr. Mária Gunišová

 • Diplomy zo súťaží

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Diplomy zo súťaží.
  29.01.2013 10:03
 • Úspechy v angličtine

  Dňa 17.1.2013 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo Olympiády angl. jazyka, kde sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

  v kategórii  1B -  starší  -   2. miesto  -  Vladimír Danko-9.b – Mgr. Alena Kostolná

  v kategórii  1A - mladší  -  4.miesto  –  Simon Košina7.b –Mgr. Alena Kostolná

  Obom súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za pekné umiestnenie!

  Mgr. Kostolná

 • Šaliansky Maťko- okresné kolo

  Dňa 18.1.2013 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo v prednese povesti Šaliansky Maťko.

  I. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Kristína Podobová, žiačka III. A, ktorú pripravovala Mgr. Renata Magdolenová.

  II. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Nina Danišová, žiačka IV. A, ktorú pripravovala Mgr Anna Hanková.

  Žiačkam blahoželáme k úspešnej reprezentácii a pani učiteľkám ďakujeme za ich prípravu.

            Mgr. Danuša Čačková

 • Návšteva predškolákov

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Návšteva predškolákov.
  22.01.2013 18:15
 • Návšteva predškolákov u nás

  Stalo sa už dobrým zvykom, že pred termínom zápisu navštívia našu školu predškoláci. Bolo to aj tento rok. Vo štvrtok 17.1. 2013 k nám docestovali predškoláci z Brezolúp. V 1.A si vyskúšali nielen sedieť v školskej lavici, ale zapojili sa aj do vyučovacieho procesu. V odbornej učebni na interaktívnej tabuli určovali farby, ovocie, zeleninu a geometrické tvary.
  V piatok 18.1.2013 si k nám "odskočili" predškoláci z MŠ 5. apríla. Aj oni výborne zvládli všetky úlohy na interaktívnej tabuli. Potom sa presunuli do 1. B, kde im prváci predviedli, ako vedia čítať a počítať. Ani predškoláci sa nenechali zahanbiť a ukázali, že aj oni už poznajú číslice a písmenká. A nielen to! Veľký obdiv a potlesk získala predškoláčka, ktorá za svoj čitateľský výkon by sa nemusela hanbiť ani v 2. ročníku. Tešíme sa na stretnutie opäť pri zápise!
  Mgr. Šišmišová

   

 • Staré Bánovce na fotografiach

  Úspech žiakov ZŠ Školská v súťaži "Staré Bánovce na fotografiách"

  Niektorí žiaci našej školy sa zapojili do  vedomostnej súťaže "Staré Bánovce na fotografiách". V prvom kole boli vyžrebovaní a odmenení aj žiaci našej školy: Marek Krč 7.B, Laura Némová 7.A, Vladimír Láska 7.A a Daniela Prievalská 8.A. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým ostatným súťažiacim prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

  Ing.Mgr. A. Sekáčová

 • Hry na snehu - ŠKD

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Hry na snehu - ŠKD.
  17.01.2013 14:03
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria