Novinky

 • Talentmánia - ŠKD

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Talentmánia - ŠKD.
  26.03.2013 07:32
 • Palacinkový deň

  Dňa 15. marca sme sa v nultom ročníku rozhodli, že si osladíme deň niečím príjemným, a tak sme sa v rámci pracovného vyučovania vybrali piecť palacinky. V školskej kuchynke sme sa porozprávali o správnom stolovaní, pracovnom postupe a rozdelili sme si úlohy. Všetky deti sa aktívne zapájali a nedočkavo čakali, kedy už budú môcť ochutnať výsledok svojej práce. Nakoniec sa dočkali a s radosťou si plnili palacinky náplňou podľa vlastného výberu. Každému z nás sa táto aktivita páčila a ako nám to išlo, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

  Mgr. Országhová

 • Palacinkový deň

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Palacinkový deň.
  22.03.2013 07:38

 • Veľkonočná tvorivá dielňa

  19. 3. 2013 sa uskutočnila Veľkonočná tvorivá dielňa. Deti, ktoré prišli, si mohli vyrobiť veľkonočné korbáče, veľkonočné dekorácie, veľkonočné kraslice a podobné výrobky. Veľká vďaka patrí p. školníkovi Drozdíkovi  a p. Giecimu, ktorí im pomohli pliesť korbáče. Plné ruky pekných, pestrofarebných výrobkov, ktoré si niesli domov, určite prispeli k spestreniu a spríjemneniu veľkonočnej atmosféry v ich domovoch.

  Mgr. Urbanová

 • Veľkonočná tvorivá dielňa

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Veľkonočná tvorivá dielňa.
  22.03.2013 07:42
 • Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec- školské kolo

   

  Dňa 14.3.2013 sa uskutočnilo školské kolo v rétorike- Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Žiaci súťažili v 2 kategóriách:

  I. kategória: žiaci 4.-6. ročníka ( 10 žiakov)

  - rozpovedať obsah textu so samotným dotvorením obsahu

     1. miesto  Kristína Fantúrová, VI. A , Mgr. Danuša Čačková

  II. kategória: žiaci 7.-9. ročníka (6 žiakov)

  - vyjadrenie vlastného názoru na zadanú tému

  1. miesto  Daniela Prievalská, VIII.A, Mgr. Andrea Dvončová

  Víťazky oboch kategórií postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 26.3.2013.

    Mgr. Danuša Čačková

 • Obvodné kolo vo vybíjanej žiačok

  Dňa 8. 3. 2013 sa na pôde našej školy odohralo obvodné kolo vo vybíjanej žiačok. Stretnutia sa zúčastnili víťazi predchádzajúcich kôl- ZŠ Školská, ZŠ Partizánska a ZŠ Šišov. V prvom zápase naše žiačky po výbornom výkone remizovali so ZŠ Partizánska. V zápase proti ZŠ Šišov našim žiačkam chýbalo trochu šťastia a v závere opäť vybojovali remízu.

  V celkovom poradí sa naše žiačky umiestnili na 2. mieste.

  Mgr. R. Magdolenová

 • Vybíjaná - obvodné kolo

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Vybíjaná - obvodné kolo.
  11.03.2013 07:28
 • Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ T9-2013

  Termín:         13.marec 2013   /náhradný termín 26.3.2013/

  Predmety:     SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      MATEMATIKA

  Rozsah:          II.stupeň ZŠ – od 5.roč. do pol.9.ročníka

  Pomôcky:     povolené – kalkulačky, rysovacie a písacie pomôcky /guľôčkové perá/

     zakázané -  mobilné telefóny, učebnice, výpisky

  Informácie o testovaní:

     www.nucem.sk Testovanie9

   

  PaedDr.M.Jaňáková, vých.poradkyňa

   

 • Krúžok krížom - krážom

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Krúžok krížom - krážom.
  08.03.2013 09:38
 • PESTROFAREBNÝ TÝŽDEŇ

  Hoci nám počasie v minulý týždeň neprialo, deti 2. oddelenia v našom ŠKD si pobyt spríjemnili peknými a pestrými aktivitami. Zúčastnili sa AZ-kvízu, navštívili MsKS, pripravili si veselé popoludnie s Valentínom a pripomenuli si fašiangové zvyky a tradície. Zhotovili si masky zvieratiek, princezien a veľa iných. Najväčšou udalosťou pre nich bola výroba tvarohových fánok v kuchynke. Deti vykrajovali, vyprážali, ale hlavne maškrtili, to bola pre nich najväčšia odmena za prácu. Prežili sme pestrý, ale hlavne užitočný týždeň. Boli sme všetci veselí a spokojní.

  Alena Hlavačková

 • Európa v škole - obvodné kolo

  Tak ako každý rok aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do obvodného kola Európa v škole, ktorá pozostáva z literárnej a výtvarnej časti. Žiaci z našej školy sa umiestnili nasledovne:

   

  Výtvarná časť:

   

  I. kategória: 3. miesto  Kristína Podobová, III. A - Mgr.Renata Magdolenová

  II. kategória:  1. miesto Paulína Litvová, VI. B- Mgr. Danuša Čačková

     3. miesto  Henrich Balla, V. A - Mgr. Danuša Čačková

  III. kategória:  1. miesto Lukáš Čukan, VIII. A - Mgr. Danuša Čačková

      2. miesto  Vladimír Danko, IX. B - Mgr. Danuša Čačková

  Literárna časť:

   

  II. kategória: 1. miesto  Mária Košťálová, VII. B - Mgr. Danuša Čačková

   2. miesto  Marko Ondrušík, VI.A - Mgr. Danuša Čačková

  III. kategória: 3. miesto  Simon Košina, VII. B - Mgr. Danuša Čačková

   

  Všetky víťazné práce postupujú do celoslovenského kola.

      D. Čačková

 • Oznam – zmena výšky poplatku za ŠKD

  Dňa 26.2.2013 bol schválený na zasadnutí MsZ v Bánovciach nad Bebravou Doplnok č. 5 VZN č. 72 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdajov v školách a školských zariadeniach. Zmena súvisí s poplatkom v školskom klube detí a s výberom príspevku. Príspevky podľa tohto nariadenia sa vyberajú prvý krát za mesiac marec 2013 v sume 5 EUR.       Mgr. Renata Jamrichová, riaditeľka

 • Gegrafická olympiáda - diplomy

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Gegrafická olympiáda - diplomy.
  22.02.2013 13:41
 • Predškoláci z Dežeríc

  21. 2. 2013 sme u nás privítali ďalších predškolákov, tentokrát z MŠ Dežerice. Posadili sa do školských lavíc vedľa svojich starších kamarátov v I. B a sledovali, ako prváci čítajú a počítajú. Do písania pán učiteľ Gieci už zapojil aj predškolákov. Krásne rovné, šikmé čiary, slimáčiky a striešky svedčili o tom, že ich ručičky budú dobre pripravené na písanie písmen. Výborne zvládli všetky úlohy na interaktívnej tabuli a veľký záujem prejavili o návštevu v telocvičniach. Po prehliadke našej školy a splnených úlohách všetkým dobre padlo malé občerstvenie. S niektorými sa tešíme na stretnutie opäť v septembri. 
  Mgr. Šišmišová

   

 • Predškoláci z Dežeríc

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Predškoláci z Dežeríc.
  22.02.2013 07:28
 • Zážitkové učenie v 4. B - žijeme v praveku

  Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa.

  Jedná sa o iný prístup pri učení, kedy sa miesto nudných grafov a tabuliek predkladajú ľuďom zážitky. Ak na vlastnej koži zažijeme niečo zaujímavé, vytvorí nám to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie, ako len naučené vedomosti.

  Žiaci 4. B zo Základnej školy Školská v Bánovciach nad Bebravou si takúto netradičnú formu učenia vyskúšali na vlastnej koži. Ich trieda sa akoby mávnutím čarovného prútika premenila na pravekú krajinu, kde žijú pravekí lovci, ženy, ktoré sa starajú o oheň a pripravujú jedlo, ale sa aj zabávajú a oddychujú. Samozrejme, že nechýbali dobové odevy a nástroje. Kožušiny od výmyslu sveta, ozdoby z kostí a praveké nástroje, vyrobené z dreva vlastnoručne a za pomoci rodičov.

   Bol to ohromný zážitok pre všetkých žiakov. Určite si budú pamätať, ako sa v praveku žilo, aké nástroje sa používali, kde ľudia žili, čím sa živili, čo robili, ako sa obliekali. A určite si to zapamätajú aj naši starší spolužiaci, ktorým sme sa boli ukázať.

  Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí nelenili a do skúmania praveku sa pustili so svojimi ratolesťami.

  Mgr. Urbanová

 • Žijeme v praveku

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Žijeme v praveku.
  20.02.2013 14:14
 • Rozprávkové vretienko - okresné kolo

  Dňa 20. 2. 2013 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo v prednese rozprávky Rozprávkové vretienko. V prvej kategórii sa na 1. mieste umiestnila Lucia Lehocká  zo 4. A, ktorú pripravovala p. učiteľka Mgr. Hanková. Lucka bude náš okres reprezentovať v krajskom kole. Prajeme jej veľa úspechov!

  Mgr. Čačková

 • Lucka - diplom

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Lucka - diplom.
  21.02.2013 07:26
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria