Novinky

 • Vianočná tvorivá dielňa

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Vianočná tvorivá dielňa.
  14.12.2012 16:58
 • Návšteva Tribečského múzea

  Dňa 12.12. 2012 sme žiaci 3. ročníka ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou navštívili  prírodovednú výstavu Tribečského múzea v Topoľčanoch. Oboznámili sme sa tu so životom zvierat žijúcich v minulosti i súčasnosti, prehliadli sme si vystavené exponáty zvierat,  rastlín,  skamenelín a hornín.  

  Po výstave sme si vyskúšali svoje zručnosti v tvorivých dielňach pod názvom „Z rozprávky do rozprávky.“  Vyrobili sme si papierové hračky, modelovali figúrky z plastelíny a zhotovili  bábiku z varešky.    Po návšteve múzea sme sa prešli námestím dýchajúcim vianočnou atmosférou, zastavili sa pri drevenom Betleheme pod vianočným stromčekom a odniesli si sladkú spomienku v podobe medovníčka.

 • Návšteva Tribečského múzea

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Návšteva Tribečského múzea.
  14.12.2012 12:08
 • Rodičovské... trochu inak

   

  Na rodičovských schôdzkach oboznamuje rodičov s výsledkami žiakov zväčša učiteľ. No v 2.A tentoraz nešlo len o slová. Deti svoju prácu ukázali rodičom najprv vo svojich pracovných zošitoch a spoločne prebrali prípadné nedostatky. Následne svoje nadobudnuté vedomosti z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a matematika predviedli priamo pred očami svojich rodičov v niektorých aktivitách na interaktívnej tabuli. Za predvedené vedomosti však nedostali známku. Odmena za snahu bola sladšia - v podobe medovníčkových snehových vločiek. Škoda len, že pre chorobu niektorí nemohli byť medzi nami... Možno nabudúce
  Zábery z tohto stretnutia nájdete vo fotoalbume.
  Mgr. Jana Mattošová

   

 • Rodičovské ... trochu inak

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Rodičovské ... trochu inak.
  11.12.2012 12:36
 • Mikuláš v ŠKD

  Dňa 6.12 tak, ako každý rok aj tento zavítal medzi naše deti Mikuláš. Deti ho privítali básňami, pesničkami, ale aj tancami. On ich za to obdaroval sladkou drobnosťou. Deti sa s Mikulášom rozlúčili a už sa tešia na ďalšie stretnutie opäť o rok. Kubrická Zuzana

 • Mikuláš v ŠKD

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Mikuláš v ŠKD.
  14.12.2012 12:09
 • Rodičovské združenie

  Oznamujeme všetkým rodičom, že dňa 10. 12. 2012 sa uskutočnia rodičovské združenia, individuálne, podľa pokynov triednych učiteľov.

 • Geografická exkurzia – Bratislava

  Žiaci deviateho ročníka sa spolu so svojimi vyučujúcimi sa zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Program exkurzie bol bohatý. Naša prvá cesta viedla do  NR SR. V priestoroch parlamentu nás privítal pán Želiezka a pán Mgr. Adamišin, zamestnanec oddelenia komunikácie s médiami a verejnosťou, ktorý nás oboznámil s históriou NR SR od jej vzniku, cez štátne symboly až po súčasnosť. V zasadacej miestnosti  nás so svojou prácou oboznámil pán Ľubomír Želiezka, poslanec NR SR, ktorý zároveň odpovedal na zvedavé otázky našich žiakov. V rokovacej sále počas našej prítomnosti práve prebiehalo hlasovanie o zákonoch a jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch, takže naši žiaci sledovali zasadnutie parlamentu v priamom prenose. Naša cesta ďalej pokračovala prehliadkou Starého mesta, kde p. uč. Sekáčová oboznámila žiakov s históriou hlavného mesta Slovenska. Na Vianočných trhoch sme obdivovali  výrobky šikovných rúk a ochutnali lokše, záviny či cigánsku pečienku. V Hydrometeorologickom ústave nás privítal a jednotlivými pracoviskami sprevádzal p. Čaplovič spolu so svojimi kolegami. Tu sme sa dozvedeli, ako sa tvorí predpoveď počasia, na aké dlhé obdobie sa dá, čo najpresnejšie predpovedať, čo predchádza predpovedi počasia, pokiaľ ju počujeme v rádiu, televízii, či si ju prečítame v novinách. V „záhradke“ nás pracovník SHMÚ oboznámil s jednotlivými prístrojmi na meranie teploty, zrážok, smeru a rýchlosti vetra,... Plán exkurzie sme zavŕšili návštevou Incheby, kde sa konala zaujímavá výstava Human Body.  Po zaujímavom celodennom programe sme nasadli do autobusu a vydali sa na spiatočnú cestu.
  Mgr. Dana Švecová

   

 • Stretnutie s Mikulášom

  6.12.2012 Perinbaba spustila prvú bohatšiu nádielku snehu. Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom zo ZŠ Školská Bánovce nad Bebravou najskôr zavítali do DSS Archa, aby svojou návštevou a drobnými darčekmi potešili klientov tohto zariadenia. Stretnutie s Mikulášom prebehlo v radostnej atmosfére, ktorú spestrili básničkami, pesničkami a vtipmi. Od klientov DSS Archa sa Mikuláš ponáhľal späť do ZŠ Školská. Žiaci nultého až štvrtého ročníka vítali Mikuláša bohatým programom, za čo anjel obdaroval deti malými sladkosťami. Iba čert odchádzal smutný, lebo si nenašiel žiadneho kamaráta. Všetci sa už tešia na spoločné stretnutie o rok.     Mgr. Marta Šišmišová

   

 • Stretnutie s Mikulášom

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Stretnutie s Mikulášom.
  08.12.2012 18:30
 • Vesmír plný vedomostí

  Hornonitrianska hvezdáreň v Partizánskom každý rok organizuje súťaž o vesmíre „Vesmír plný vedomostí“ pre žiakov piateho ročníka. Našu školu v tomto školskom roku reprezentovali dvaja žiaci Henrich Čukan z 5.A a Marek Martiška z 5.B. So svojimi vedomosťami obstáli úspešne aj medzi členmi astronomického krúžku. Marek Martiška skončil na treťom mieste a Henrich Čukan na piatom mieste. Obom súťažiacim blahoželáme.

  Mgr. Dana Švecová

   

 • Nulťáci pečú perníky

  Prichádza vianočný čas a aj žiaci z nultého ročníka sa aktívne zapojili do príprav na blížiace sa sviatky. V utorok 4. 12. počas prvých dvoch vyučovacích hodín sme sa stretli v školskej kuchynke a spoločne sme vaľkali, vykrajovali, natierali a piekli...Nakoniec bola veľká hostina. Akú sme mali z tejto aktivity radosť a dobrú náladu, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

  Mgr. Országhová

 • Nulťáci pečú perníky

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Nulťáci pečú perníky.
  05.12.2012 12:05
 • Radosť v 2.A

  Naši druháci si obľúbili časopis MAXÍK. Príbeh na pokračovanie, ktorí si radi čítajú, priniesol i súťaž. Zapojili sme sa do nej a dnes sa tešíme zo získanej knihy, nálepiek a diplomov. Uvidíte nás s nimi vo fotogalérii.

  Mgr. Mattošová

 • Radosť v 2. A

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Radosť v 2. A.
  06.12.2012 12:46
 • Olympiáda cudzích jazykov - školské kolo

   Dňa 4.12.2012 zviedli súboj vo vedomostiach z anglického jazyka štrnásti žiaci našej školy, ktorí sa zapojili do Olympiády anglického jazyka. Po písomnej časti si zmerali vedomosti v ústnej časti olympiády  a tu je  výsledné  poradie troch najlepších v oboch kategóriách:   kat. roč. 5.- 7.    1.miesto Košina Simon -7.B  2.miesto  Ondrušík Marko – 6.A  trieda 3. miesto  Monika Grznárová - 6. A trieda  kat. roč. 8.-9.roč.  1.miesto Danko Vladimír – 9.B trieda  2. miesto – Danišová Sabina – 9.A trieda  3. miesto  Ševčíková Eva – 9.A trieda.  

     V Olympiáde nemeckého jazyka sa na prvých miestach umiestnili: kat. roč. 5.-7.   1. miest Martin Koleno - 7. A trieda  kat. 8.-9.roč. 1. miesto Kvetoslava Valachová - 9.B  trieda. Uvedení žiaci budú odmenení vecnými cenami a žiaci z prvých miest nás budú reprezentovať v okresnom kole OAJ a ONJ. Srdečne blahoželáme.

  Mgr. Alena Kostolná

 • Červená stužka

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Červená stužka.
  05.12.2012 12:04

 • 1. DECEMBER- SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS

  1.december sa už niekoľko rokov spája v kalendári s označením  SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS. V mnohých z nás táto skratka vyvoláva pocit neistoty a strachu. Aby sme sa nebáli toho, čo nepoznáme, zapojila sa naša škola už druhý krát do kampane Červená  stužka - symbol boja proti AIDS. Počas kampane – posledný novembrový týždeň- sme  nielen žiakom, ale aj  občanom  mesta Bánovce nad Bebravou  pripomenuli, že problém AIDS nie je len problémom tých, čo sa nakazili, ale týka sa každého z nás. Spolu so žiakmi  si aj učitelia  pripli  červenú  stužku  ako spomienku na tých, ktorí už  chorobe podľahli. Na nástennom paneli  sme umiestnili plagát kampane  Červené stužky  doplnený o aktuálne informácie v podobe článkov a kresieb našich  žiakov, deviataci   si vypočuli aktuálne informácie o HIV z úst školených lektoriek a kampaň sme zakončili rozdávaním letáčikov a červených stužiek  Bánovčanom  v uliciach mesta.  Dúfajme, že  mnohé z týchto aktivít pomôžu  rozšíriť   poznatky o nákaze HIV/AIDS a poskytnú žiakom  a širokej verejnosti informácie o tom, ako sa nevystavovať nebezpečenstvu pohlavného ochorenia a a zamyslieť sa nad svojím životným štýlom.

    PaedDr. Jana Kolníková

 • Olympiáda zo slovenského jazyka

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Olympiáda zo slovenského jazyka.
  04.12.2012 07:32
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria