Novinky

 • 26. 10. 2014

  Do galérie Divadlo na hojdačke boli pridané fotografie.

 • Návšteva Planetária M. Hella

  Tak každoročne v jeseni aj tento rok piataci dňa 6.októbra 2014 navštívili Planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom. Programom Cesta na Mesiac a ešte ďalej vo Hviezdnej sále nás pracovníci planetária vtiahli  do diania vo vesmíre. Tu si rozšírili svoje vedomosti z hodín geografie. Zaujímavé bolo pre nich aj rozprávanie o pohyboch našej Zeme v UFO sále, kde ich zaujali aj glóbusy rôznych veľkostí a telúrium. Naše posledné kroky viedli k ďalekohľadom a na terasu planetária. Bolo krásne počasie a my sme mohli pozorovať slnečné škvrny. Na terase mám vyrobili fontánu, ktorú poháňal slnečný kolektor, ukázali slnečné hodiny a mnoho zaujímavých vecí.
  Mgr. Dana Švecová

   

 • Divadlo na hojdačke

  24. 10. 2014 k nám zavítalo Divadlo na hojdačke s bábkovým predstavením "Žabí kráľ". Netradičné stvárnenie rozprávky nenechalo deti iba sedieť. Počas deja sa mohli aktívne zapojiť spevom a tancom. Odvážne dievčatá i pani učiteľka skúsili zakliateho princa vyslobodiť sladkým bozkom. Nepomohlo! Ale splnené sľuby a láska princezny princa z kliatby oslobodila.
  Mgr. Marta Šišmišová
 • 22. 10. 2014

  Do galérie Šarkany boli pridané fotografie.

 • Šarkany

     Jesenný vietor sme nechali viať do chvostov našich šarkanov na krúžku HÝBME SA! Čomu nepomohol vietor, to neúnavne dobiehali deti a tak sa to na kopci len tak hmýrilo. A hoci naše šarkany do závratných výšok nevzlietli, podarilo sa nám ich dostať aspoň nad hlavu. Na čerstvom vzduchu a v pohybe to bol pre nás príjemný čas po vyučovacích hodinách.
        Jana Mattošová

 • Okresné kolo vo veľkom futbale

 • Exkurzia do ZOO BOJNICE

        Dňa 7. októbra  2014 sa žiaci 6. ročníka zúčastnili exkurzie do ZOO  Bojnice. Táto zoologická záhrada je najstaršou a najnavštevovanejšou ZOO na Slovensku. V roku 2013 evidovala  426 druhov  živočíchov v počte 2130 jedincov. Žiaci si  so záujmom prezreli hlavne nové expozície našich aj exotických  druhov  živočíchov, zaujali ich netradičné pomenovania, ako aj spôsob života a  správanie zvierat v podmienkach ZOO  a neváhali by si exkurziu zopakovať ešte raz.
  PaedDr. Jana Kolníková, Mgr. Miriam Poliačiková

 • Literárno-dejepisná exkurzia do Uhrovca, Kšinnej a na Jankov vŕšok

  15. októbra 2014 sa zúčastnili žiaci 5. ročníka exkurzie do Uhrovca, Kšinnej a na Jankov vŕšok. Začali sme návštevou  Uhrovského múzea, kde sme sa dozvedeli všeličo z histórie tejto obce a spoznali sme mnoho predmetov zo starých čias. Deti veľmi zaujala aj výstava skla z uhrovskej sklárne a vyrezávané predmety uhrovských rezbárov. Ďalej sme sa vydali do rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci. Cestou sme si pozreli náučný chodník vedúci  okolo uhrovskej základnej školy a kaštieľ grófskeho rodu Zay . Veľa detí sa tešilo najmä do obce Kšinná, pretože tu boli prvýkrát. Chodníčkom pomedzi staré domy sme vystúpali až ku vzácnemu románskemu kostolíku z 13. storočia, ktorý sa významovo radí na úroveň Bratislavského hradu. Tu nás dobehol aj pán Vojtek – „kastelán“, ochranca tejto národnej  kultúrnej pamiatky a zanietený človek pre históriu a svoju obec. Práve on nám porozprával veľa zaujímavostí o kostolíku, freskách a výskumných prácach. Vedeli ste, že obnovenie 1 fresky stojí 20 000 € ? Alebo že sa v ňom konajú romantické svadby? Nadýchaní voňavého horského vzduchu sme odchádzali zo Kšinnej na Jankov vŕšok. Tu sme si prezreli mohylu, symbolický cintorínpartizánske bunkre. Opäť vydarená exkurzia, o čom svedčia aj práce detí na tému „Čo sme videli na exkurzii?“

  Mgr. Andrea Dvončová, Mgr. Mária Rídekyová

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu

  Prvý októbrový týždeň sme privítali  športovcov z celého okresu, keď naša škola usporiadala okresné kolo v cezpoľnom behu.
  Súťaže sa zúčastnilo osem trojčlenných družstiev chlapcov a sedem družstiev dievčat. Okrem bánovských škôl prišli súťažiaci aj z Uhrovca, Zlatník, Šišova a Rybian. Družstvá našich chlapcov a dievčat skončili  na druhom mieste veľmi tesne za favoritom všetkých žiackych športových súťaží družstvami ZŠ Partizánska. Našu školu vzorne reprezentovali žiaci 9.A Dominik Bernát, Miloš Bernát, Martin Koleno, Daniela Mikušová, Aneta Hergezelová a Sára Vigodová z 9.B triedy.

  Mgr. Lauš

 • Výlet za odmenu: Rozprávka - pohádka.

  Projekt“ Kniha spája medzinárodné čitateľské priateľstvo“, financovaný našou MsKĽŠ  a MsK  Valašské Klobouky, priniesol pre žiakov 5.A triedy neopakovateľný zážitok. Ešte na konci školského roka 2013/14 si žiaci vyžrebovali  ako odmenu za riešenie literárnej súťaže OSMIJANKO výlet do družobnej knižnice tohto moravského mestečka. Žiaci sa na výlet veľmi tešili a spolu s p. uč. Turkovou a prizvaným predstaviteľom Osmijanka, p. vych. Exlerovou, v utorok 30.9.2014 strávili v mestečku Valašské Klobouky príjemné a nezabudnuteľné chvíle. Zoznámili sa s prekrásnymi priestormi knižnice, múzea, kultúrneho strediska, vynovenou a moderne vybavenou základnou školou.               Moravské deti nás privítali spevom, škriatkom Knihovníčkom a tety knihovníčky pripravili pre nás zaujímavý vedomostný kvíz.  V náročných otázkach o rozprávkach, strašidlách, kocúroch, ale hlavne v úlohe, kde mali deti vysvetliť význam slovenských a českých výrazov, naši žiaci zvíťazili s výrazným náskokom, čím dokázali širší rozsah vedomostí z českého jazyka.        K vydarenému výletu prispelo krásne slnečné počasie.        E.Turková a S.Exlerová.   

 • Biela pastelka

  Zakúpením bielej pastelky  pracovníci a žiaci ZŠ Školská, ZŠ Partizánska a ZŠ Gorazdova podporili nevidiacich a slabozrakých občanov na ceste životom bez bariér. Výnos Bielej pastelky je určený najmä na podporu systému bezplatných sociálnych služieb a výučbových programov pre ľudí, ktorí sa po strate zraku musia vyrovnať s novou životnou situáciou. 24.9.2014 sa dobrovoľníkom- žiakom ZŠ Školská podarilo vyzbierať 118,63€.     Ďakujeme za podporu pre stovky nevidiacich a slabozrakých na Slovensku.        E. Turková

 • Anketa

  Anketa

  Generali poisťovňa, a.s. uskutoční žrebovanie o hodnotný darček dňa 23.10.2014. Podmienkou účasti v žrebovaní je vyplnený anketový lístok zákonným zástupcom a jeho doručenie späť do školy do uvedeného dátumu.

  Poisťovňa škole sponzorsky venovala lopty na vyučovanie telesnej výchovy.      Mgr. Renata Gieciová

 • 29. 9. 2014

  Do galérie Vítanie detí v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Vítanie detí v ŠKD

  25. 9. 2014 sme sa po roku opäť stretli, aby sme v ŠKD pri ZŠ Školská privítali žiakov 1. ročníka. Do radov ŠKD sme prijali 31 nových  detí, niektorí prváci nastúpia až od októbra. Určite sa tu nebudú nudiť, môžu sa zapojiť do pestrej činnosti v oddeleniach, spevu, súťaží, či záujmových útvarov. Naši najmladší kamaráti si pripravili s pani vychovávateľkami pestrý kultúrny program – básne, piesne a tance. Ukázali, že sú aj telesne zdatní.

          Naše slávnostné popoludnie spestrili aj staršie deti tancom a spevom. Prajeme našim prváčikom, aby sa im darilo v škole a v ŠKD si našli nových kamarátov a chodili k nám radi.

    Alena HLAVAČKOVÁ

 • 29. 9. 2014

  Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

 • Európsky deň jazykov

  26. septembra 2014 sme na hodinách cudzích jazykov žili atmosférou Európskeho dňa jazykov. Žiaci 4.A, 6.A. 6.B a 7.A priložili ruky k spoločnému dielu a vytvorili plagát so zvukmi zvierat, aké sa používajú v angličtine. Zdobí chodbu našej školy a zároveň ponúka možnosť rozšírenia obzorov okoloidúcim.
  Žiaci z 8.A na pamiatku tohto dňa prispeli kolekciou vlajok európskych krajín, ktorých jazyky patria k najpoužívanejším vo svete. Jej súčasťou je aj AHOJ v týchto jazykoch.
  Well done, my students
  !

  Jana Mattošová

   

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Vyhodnotenie jesenného zberu papiera 2014

  Od 8. 9. do 19. 9. prebiehal zber papiera. Spolu sa vyzbieralo 13 873,4kg

  Umiestnenie tried je nasledovné:

  I. stupeň II. stupeň

  1. miesto – 2. A 1. miesto – 8.A

  2. miesto - 2.B 2. miesto - 6.A

  3. miesto - 3.A 3. miesto - 9.A

  Triedy získajú finančnú odmenu v sume: 10 €, 7€ a 4€,

  Triedy 1. mieste si môžu čerpať 1 deň riaditeľského voľna . (2.A a 8.A)

  Najlepší zberači nad 200 kg:

  Petra Slováková 8.A (1342,5kg)

  Michal Macko 2.A (500 kg)

  Jozef Mišák 6.A (390,5)

  Daniela Mikušová 9.A (314kg)

  Eliška Žákechová 2.B (305,5kg)

  Soňa Paraskova 4.A (300 kg)

  Samuel Záhumenský 5.A (281,5kg)

  Boris Záhumenský 2.B (281,5kg)

  Milan Fabian 8.B (261,5 kg)

  Ladislava Lukášová 2.A (256,5 kg)

  Lukáš Turčan 6.B (251 kg)

  Lucia Paštrnáková 7.B (241 kg)

  Dávid Mikuš 2.A (240 kg)

 • 19. 9. 2014

  Do galérie Maliar v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Maliar v ŠKD

  Dňa 12.9.2014 navštívil deti z nášho školského klubu akademický maliar Viliam Široký. Deťom ukázal ako kresliť portréty a veľa detí si aj portrét namaľovaný umelcom odnieslo domov. Deti,  ktoré majú záujem zdokonaľovať svoje výtvarné nadanie sa môžu pod jeho vedením učiť rôzne výtvarné techniky na krúžku, ktorý vedie.

   Bc. Richtárechová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria