Novinky

 • Krajské kolo vo volejbale s našou účasťou

  Naše staršie žiačky v rozmedzí od 20. 2. 2013 do 26. 3. 2013 odohrali tri postupové turnaje vo volejbale, čím sa dostali až na krajské kolo a od postupu na celoslovenské ich delil len krôčik. Už 20. 2. na Obvodnom kole vynikajúco reprezentovali našu školu, keď dokázali poraziť ZŠ Partizánska v pomere 2:0 a vo finále odohrali vyrovnaný zápas so ZŠ Komenského a nakoniec vyhrali v pomere setov 2:1.

  Do regionálneho kola, ktoré sa uskutočnilo 21. 3. 2013 odcestovali s malou dušičkou, no úspech sa dostavil. V Prievidzi  si porovnali sily s miestnou 1. ZŠ S. Chalupku a v druhom zápase s našou menovkyňou  ZŠ s MŠ Školská zo Žabokriek nad Nitrou. V oboch zápasoch naše žiačky zvíťazili a mohli sa tešiť na krajské kolo.

  Toto krajské kolo sa uskutočnilo už o necelý týždeň 26. 3. 2013 v Novom meste nad Váhom. Dievčatá čakali nároční súperi zo  ZŠ Odborárska v Novom meste nad Váhom a ZŠ Slovanská z Považskej Bystrice. U týchto dievčat už bolo vidieť, že sa venujú volejbalu aj vo svojom voľnom čase na tréningoch v miestnych volejbalových kluboch. Naše žiačky sa držali statočne, no na vyhraté súperky nestačili a oba zápasy prehrali 2:0 na sety.

  Mgr. Kubala

 • Okresné kolo vo flórbale

  Centrum voľného času zorganizovalo v dňoch od 18. do 22. marca pred veľkonočné okresné kolo vo flórbale v kategóriách mladších a starších žiačok a žiakov. Flórbalové tímy poslali do súťaže ZŠ Partizánska,  ZŠ Zlatníky, ZŠ Duklianska, ZŠ Rybany , Gymnázium J. Jesenského a naša ZŠ Školská. Sme veľmi radi, že i napriek nízkemu bodovaniu tohto rozvíjajúceho sa športu sa naša škola zúčastnila až v troch kategóriách. V telocvičniach na ZŠ Gorazdova a Sokolovni dievčatá a chlapci odohrali množstvo zaujímavých, vyrovnaných a kvalitných zápasov. Tie len potvrdili, že tento šport sa v poslednom čase stáva medzi žiakmi čoraz populárnejším.

   Konečné poradie:    Mladšie žiačky:   1. ZŠ Partizánska

  2.Gymnázium J. Jesenského

  3. ZŠ Školská

  Staršie žiačky:     1. ZŠ Partizánska

  2. ZŠ Školská

  3. Gymnázium J. Jesenského

  Starší žiaci:          ZŠ Školská  5. miesto

  Mgr. Kubala

 • Veľkonočné prázdniny - oznam

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že veľkonočné prázdniny sa začínajú 28.3.2013 a trvajú do 2.4.2013. Vyučovanie sa začína v stredu 3.4.2013. Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

  Mgr. Renata Jamrichová – riaditeľka školy

 • MATEMATICKÝ KLOKAN

  27. 3. 2013

  Matematický klokan je najpopulárnejšia súťaž z matematiky na svete. V minulom školskom roku sa počet riešiteľov aj zapojených krajín opäť zvýšil. V 50 krajinách sveta súťažilo takmer 7 miliónov riešiteľov. A my sme boli pri tom!   Na Slovensku  vlani súťažilo viac ako 64550 žiakov. 25  prihlásených žiakov našej školy z ročníkov 4. – 9. riešilo 24 ťažkých ,(ale zábavných a zaujímavých ) matematických úloh za 60/respektíve 45/ minút. Pri každej úlohe mali na výber päť možností, medzi  ktorými bola jediná správna. Stačilo ju nájsť! Každý zúčastnený riešiteľ  dostane diplom, no môže vyhrať i zaujímavé ceny, dokonca i notebooky. Správne riešenie, vyhodnotenie a celkové umiestnenie v rámci Slovenska sa žiaci dozvedia po celoslovenskom spracovaní v apríli.

  PaedDr. Jana Kolníková 

 • Klokan - šk. kolo

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Klokan - šk. kolo.
  26.03.2013 20:10
 • S V E T R O Z P R Á V O K

       Rozprávka je neodmysliteľná súčasť detského života a pôsobí na jeho citový vývoj. Preto  v spolupráci s MsKĽŠ  sme pripravili zábavne – súťažné popoludnie v našej ŠKD. Tejto aktivity sa zúčastnili všetky deti, pracovali v dvoch  päťčlenných družstvách. Družstva riešili úlohy skladania rozprávkových názvov, hľadali v osem smerovke rozprávkové postavy a v poslednej časti sa zahrali na malých spisovateľov, na základe zadaných slov mali napísať krátky príbeh o Jankovi Hráškoví. Ostatné deti premenili náš ŠKD na rozprávkovú krajinu, ich úlohou bolo nakresliť rozprávkoví domček plný rozprávkových hrdinov, ktorí sú im blízki a majú ich radi. Deti boli veľmi usilovné a tvorivé, výsledky boli veľmi dobré a všetci sme prežili pekné popoludnie. Za prácu boli odmenené diplomom a sladkosťami.

         Alena Hlavačková

 • Z rozprávky do rozprávky

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Z rozprávky do rozprávky.
  26.03.2013 20:13
 • Hviezdoslavov Kubín- školské kolo

   Dňa 20.3.2013 sa uskutočnilo školské kolo v prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín.

  Žiaci 2. – 9. ročníka súťažili v 3 kategóriách.

  I. kategória:  žiaci 2.-4. ročníka (poézia- 14 žiakov, próza- 9 žiakov)

  Poézia: 1. miesto- Lucia Lehocká, IV. A- Mgr. Anna Hanková

     2. miesto- Aneta Števanková, III. A – Mgr. Renata Magdolenová

     3. miesto- Martin Országh, II. B- Mgr. Eva Jamrichová

  Próza:  1. miesto- Kristína Podobová, III. A- Mgr. Renata Magdolenová

     2. miesto – Nina Danišová, IV. A – Mgr. Anna Hanková

     3. miesto- Andrej Špánik, III. A – Mgr. Renata Magdolenová

  Matúš Pukanec, III. C- Mgr. Eva Turková

   

  Porota: Mgr. M. Országhová, Mgr. J. Mattošová, PaedDr. M. Jaňáková

   

  II. kategória: žiaci 5.- 7. ročníka (poézia- 4 žiaci, próza- 9 žiaci)

  Poézia: 1. miesto- Terézia Viktorínová, VII. B-  Mgr, Danuša Čačková

      2. miesto- Zuzana Vigodová, VII. B – Mgr. Danuša Čačková

      3. miestoDiana Šimunová, VIII.A – Mgr. Dana Švecová

  Próza: 1. miesto- Viliam Rideky, VI.B- PaedDr. Milena Jaňáková

    2. miesto- Simona Mazourová, V. A- Mgr. Dana Švecová

    3. miesto- Laura Matejčeková, VI. B- PaedDr. Milena Jaňáková

   

  Porota: Mgr. M. Rídekyová, Mgr. A. Dvončová, Mgr. M. Janečková

   

  III. kategória: žiaci 8. a 9. ročníka (poézia- 2 žiaci, próza- 3 žiaci)

  Poézia: 1. miesto- Dáša Švecová, VIII. A- Mgr. Andrea Dvončová

     2. miesto- Monika Križanová, VIII. A- Mgr. Andrea Dvončová

  Próza: 1. miesto- Richard Gehrer, VIII. A- Mgr. Andrea Dvončová

    2. miesto- Eva Krčová, IX.A- Mgr. Mária Rídekyová

    3. miesto- Dominika Rechtoríková, VIII. A- Mgr. Andrea Dvončová

   

   Porota: Mgr. D. Švecová, Mgr. R. Magdolenová, Mgr. D. Čačková

   

  V okresnom kole, ktoré sa uskutoční 11.4.2013 budú našu školu reprezentovať víťazi jednotlivých kategórií v poézii a próze. Prajeme im veľa úspechov.

           Mgr. Danuša Čačková

 • Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo.
  22.03.2013 07:47
 • Pytagoriáda

  22.03.2013 „Účelom všetkej výchovy  je prebudiť  génia v človeku“. Autorom tejto myšlienky je slávny matematik PYTAGORAS. Na jeho počesť MŠ SR už niekoľko desaťročí organizuje pre žiakov 3. – 8. ročníka matematickú súťaž  Pytagoriáda. V našej škole sa do školského kola, ktoré sa konalo v decembri, zapojilo 65 žiakov, z nich 29 úspešných riešiteľov postúpilo do okresného kola. TO sa konalo 19. a 20. 3. 2013 na ZŠ Duklianska v Bánovciach nad Bebravou. V silnej konkurencii takmer 250 žiakov z  okresu naši žiaci obstáli výborne. Dosiahnuté výsledky:

  Mišinová Zuzana, 8.A – 1. miesto

  Pukanec Matúš,  3.C – 2. miesto

  Košťál Peter, 8.A – 4. miesto

  Záhumenský Samuel, 3.C – 6. miesto

  Žikla Alex, 3.A – 7. miesto

  Žikla Dávid, 6.B – 9. miesto

  Balla Henrich, 5.A – 10. miesto

  Mazourová Simona, 5.A – 16. miesto

  Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme k úspechu  a ďakujeme Mgr. Michalkovej, Mgr. Turkovej, Mgr. Magdolenovej ,PaedDr. Kolníkovej , Mgr. Špankovej, Mgr. Hankovej, Mgr. Gunišovej, Mgr. Urbanovej za prípravu a aktivitu  žiakov.

  PaedDr. Jana Kolníková

 • Svetový deň vody

   

  Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi.“ Leonardo da Vinci

  Voda je isto najrozšírenejšou látkou na Zemi. Možno to znie prehnane, keď sa povie, že voda je všade okolo nás, ale po hlbšom zamyslení každý zistí, že je to skutočne tak. Je v ovzduší, či ako vlhkosť, vo forme oblakov, hmly, je na zemskom povrchu aj pod povrchom, v každom živom organizme, rastlinách. Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života, hoci si to často ani neuvedomujeme.

  22.marca sme si pripomenuli Svetový deň vody. Mesto Bánovce nad Bebravou v spolupráci so  ZsVS, a.s., Topoľčany v tento deň pripravili pre občanov mesta a hlavne pre žiakov ZŠ ukážky strojov, zariadení a činností vodárenských pracovníkov. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci našej ZŠ, aby si mohli prezrieť ukážky zhotovenia vodovodnej prípojky, vyhľadávania a opravy vodovodného potrubia v prípade potreby, čistenia kanalizácie a stroje, ktoré im pri práci pomáhajú.

  Pre zúčastnených žiakov mali pracovníci ZsVS pripravené balóny, sladkosť a perá s logom ZsVS.

  E. Turková

   Súčasťou akcie bola výtvarná súťaž pre žiakov 1. stupňa základných škôl na tému o vode a jej využití. Porotu zaujala práca našej žiačky Ninky Danišovej zo IV. A, ktorá za 3. miesto získala ruksak naplnený pexesom, kvartetom, perami, kľúčenkami, sladkosťami a rôznymi predmetmi s logom ZsVS.
   

  Mgr. Hanková
   

   

 • Deň vody

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Deň vody.
  27.03.2013 07:22
 • Talentmánia v ŠKD

  Dňa 21.3.2013 sa konalo v Školskom klube zábavné popoludnie zamerané na prezentáciu talentov. Deti  sa predviedli s pripravenými ukážkami  a potešili nás tancom, spevom, recitáciou a krátkym divadielkom. Odmenené boli všetky deti, potleskom a sladkou odmenou. Bc. Richtárechová Jana

 • Talentmánia - ŠKD

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Talentmánia - ŠKD.
  26.03.2013 07:32
 • Palacinkový deň

  Dňa 15. marca sme sa v nultom ročníku rozhodli, že si osladíme deň niečím príjemným, a tak sme sa v rámci pracovného vyučovania vybrali piecť palacinky. V školskej kuchynke sme sa porozprávali o správnom stolovaní, pracovnom postupe a rozdelili sme si úlohy. Všetky deti sa aktívne zapájali a nedočkavo čakali, kedy už budú môcť ochutnať výsledok svojej práce. Nakoniec sa dočkali a s radosťou si plnili palacinky náplňou podľa vlastného výberu. Každému z nás sa táto aktivita páčila a ako nám to išlo, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

  Mgr. Országhová

 • Palacinkový deň

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Palacinkový deň.
  22.03.2013 07:38

 • Veľkonočná tvorivá dielňa

  19. 3. 2013 sa uskutočnila Veľkonočná tvorivá dielňa. Deti, ktoré prišli, si mohli vyrobiť veľkonočné korbáče, veľkonočné dekorácie, veľkonočné kraslice a podobné výrobky. Veľká vďaka patrí p. školníkovi Drozdíkovi  a p. Giecimu, ktorí im pomohli pliesť korbáče. Plné ruky pekných, pestrofarebných výrobkov, ktoré si niesli domov, určite prispeli k spestreniu a spríjemneniu veľkonočnej atmosféry v ich domovoch.

  Mgr. Urbanová

 • Veľkonočná tvorivá dielňa

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Veľkonočná tvorivá dielňa.
  22.03.2013 07:42
 • Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec- školské kolo

   

  Dňa 14.3.2013 sa uskutočnilo školské kolo v rétorike- Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec. Žiaci súťažili v 2 kategóriách:

  I. kategória: žiaci 4.-6. ročníka ( 10 žiakov)

  - rozpovedať obsah textu so samotným dotvorením obsahu

     1. miesto  Kristína Fantúrová, VI. A , Mgr. Danuša Čačková

  II. kategória: žiaci 7.-9. ročníka (6 žiakov)

  - vyjadrenie vlastného názoru na zadanú tému

  1. miesto  Daniela Prievalská, VIII.A, Mgr. Andrea Dvončová

  Víťazky oboch kategórií postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 26.3.2013.

    Mgr. Danuša Čačková

 • Obvodné kolo vo vybíjanej žiačok

  Dňa 8. 3. 2013 sa na pôde našej školy odohralo obvodné kolo vo vybíjanej žiačok. Stretnutia sa zúčastnili víťazi predchádzajúcich kôl- ZŠ Školská, ZŠ Partizánska a ZŠ Šišov. V prvom zápase naše žiačky po výbornom výkone remizovali so ZŠ Partizánska. V zápase proti ZŠ Šišov našim žiačkam chýbalo trochu šťastia a v závere opäť vybojovali remízu.

  V celkovom poradí sa naše žiačky umiestnili na 2. mieste.

  Mgr. R. Magdolenová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria