Novinky

 • ŠIESTACI SÚŤAŽILI, AJ SA ZABÁVALI

         Dňa 23.4.2012 sme pripravili   MATEMATICKO  - FYZIKÁLNO - PRÍRODOPISNÉ  POPOLUDNIE   pre žiakov 6. ročníka.  Vybraní žiaci si vytvorili  družstvá  a s napätím očakávali znenie prvých otázok.   Svoje vedomosti si zmerali v rôznych disciplínach. Skladali rozstrihaný obrázok fyzika, vypĺňali tajničku, riešili jednoduché hlavolamy,  poznávali liečivé rastliny.

          Skvelé výkony všetkých  boli odmenené. Pre všetkých súťažiacich bolo pripravené malé občerstvenie: sladkosti a  džús.

          Zvíťazili všetci, ktorí si prišli zmerať  svoje sily a užitočne strávili toto poludnie.

  Popoludnie pripravili p. uč. Španková a Kolníková.

 • Ďalší úspech Evky Escherovej

  18.apríla sa konalo v Novom Meste nad Váhom krajské kolo fyzikálnej olympiády, kategória E, na ktorom reprezentovala našu školu a okres žiačka 9.A triedy Evka Escherová.  Umiestnila sa na 7.mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou s počtom bodov 35,5 z maximálneho počtu 40 bodov. Žiačke blahoželáme a prajeme veľa takýchto úspechov.

  Mgr. Viera Michalková

 • Okresné kolá MO a Pytagoriády

  Koncom marca 2012 a a v polovici apríla  2012 sa v priestoroch ZŠ Duklianska , Bánovce nad Bebravou, uskutočnili  Okresné  kolá   Pytagoriády  3.-8.ročníka a  Matematickej olympiády   v kategórii  Z6- Z8. Úspešnými riešiteľmi v Pytagoriáde  boli  Balla Henrich 4.A,  Ondrušík Marko 5. A,  Košina Simon 6.B. V MO  sa úspešnými riešiteľmi stali  Košťál  Peter 7. B a   Gehrer Richard 7. B.  Všetkým zúčastneným  matematikom  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom srdečne  bahoželáme!


  PaedDr. Jana Kolníková

 • ÚSPECH V OK BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDE

  Dňa 19.04.2012 sa  v CVČ konalo OK Biologickej olympiády  Poznaj a chráň - kategéria E- odbornosť GEOLÓGIA.   Našu školu  úspešne reprezentoval   Denis Cingel, žiak 9.A triedy. Súťaž prebiehala v troch častiach: praktické poznávanie hornín,  minerálov a skamenelín a písomný test. Domáca príprava spočívala vo vyhotovení mineralogickej  zbierky a vypracovaní správy z  geologického odkryvu.   Denis sa umiestnil  na vynikajúcom          1. mieste s celkovým počtom bodov 132   zo  150 možných. Svojimi  vedomosťami  si zaručili postup do krajského kola, ktoré sa koná 17. mája v Považskej Bystrici. Blahoželáme a držme palce!

  PaedDr. Jana Kolníková 

 • Krajské (diecézne) kolo Biblickej olympiády

  Dňa 19. 4. 2012 sa uskutočnilo v Diecéznom katechetickom centre v Nitre  krajské kolo Biblickej olympiády . Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Eva Escherová (9.A) , Martina Torovská (9.A) a Peter Košťál (7.B). Súťažilo 15 škôl z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Naši žiaci sa umiestnili na 8. mieste. Srdečne blahoželáme!        

  Ing. Mgr. Anna Sekáčová

 • Svetový deň zdravia

  Pri príležitosti Svetového dňa zdravia boli pre žiakov štvrtého, piateho a šiesteho ročníka zorganizované výchovné prednášky na témy:

  • Zdravá výživa – 4.ročník
  • Alkohol, fajčenie a drogy – 5.ročník
  • Reprodukcia – 6. ročník
  • Čas premien – sexuálna výchova – pre dievčatá 6.ročníka

  Prednášky prezentovali lektorky: J. Bašová, p. Špániková z RÚVZ - Trenčín, 

  V. Čapová z MP promotion s. r. o Bratislava,

   

   E. Turková, J. Kolníková.

   

 • ,,Vyčistime si mesto“

  Dňa 19.4.2012 sa žiaci a pedagógovia našej školy zapojili do akcie mesta pod názvom ,,Vyčistime si mesto“. Touto brigádnickou činnosťou vyčistili neporiadok v areáli našej školy. Ďakujem všetkým zúčastneným za aktivitu, ktorou prispeli k skrášleniu okolia našej školy.

   Mgr. R. Jamrichová

 • Slávik Slovenska

  Dňa 18. 4. 2012 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Najlepší boli:

  1. kategória 1. - 3. roč.

  1. Lucia Lehocká, 3. A

  2. Emka  Puchorová 2. C

  3. Adam Madač 2.A

      Viktória Ježíková 1. B

  2. kategória 4. - 6. roč.

  1. Zuzana Vigodová 6. B

  2. Laura Matejčeková 5. B

  3. Terézia Torovská 4. B

  3. kategŕia 7. - 9. roč.

  1. Aneta Petrejová 9. A

  2. Peter Košťál 7. B

  Víťazi v každej kategórii postupujú do okresného kola 3. mája 2012. Blahoželáme!

  Mgr. Gieci Jozef

 • Deň narcisov

  „Celý život je vo vašich rukách, ale sú aj dni, keď potrebujete cítiť pomocnú ruku iných...

  A bol tu deň, keď sme ju podali...“

  Tento rok, piatok trinásteho, mal charitatívnu príchuť. V znamení pomoci onkologickým pacientom organizovala Liga proti rakovine SR už šestnásty ročník Dňa narcisov. Pracovníci a žiaci našej školy, dobrovoľným finančným príspevkom podporili projekty na rozvoj prevencie a diagnostiky rakoviny a predovšetkým pomohli tým, ktorým osud nadelil ťažkého súpera- chorobu.           Ďakujeme

  E. Turková

 • Hviezdoslavov Kubín- okresné kolo

  Dňa 13.4.2012 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Pekné výsledky dosiahli aj žiaci našej školy.

  I. kategória- próza: 3. miesto  Kristína Podobová, II.A (Mgr. Renata Magdolenová)

  III. kategória – próza: 3. miesto  Simona Jandáková, IX.A (PaedDr. Milena Jaňáková)

           Mgr. Danuša Čačková

 • Rozprávkové pero

  Harmoni, n. o. a kníhkupectvo Tri ruže vyhlásilo v marci autorskú literárno- výtvarnú súťaž Rozprávkové pero. Úlohou súťažiacich bolo napísať alebo ilustrovať rozprávku, báseň, poviedku. Dňa 23.3.2012 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže spojené s besedou s Mgr. Art. Silvestrom Lavríkom v kníhkupectve Tri ruže.

  Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy a získali aj pekné umiestnenia.

  Autorská rozprávka:

  I. kategória: 2. miesto – Jakub Jánošík, II.B 

  II. kategória: 2. miesto – Petra Slováková, V.A ( Mgr. D. Čačková).

  Ilustrácia:

  II. kategória: 1. Miesto- Marianna Kachlárová, VII.B  (Mgr. D. Čačková).

  Za prípravu žiakov na túto súťaž patrí poďakovanie Mgr. R. Magdolenovej, Mgr. M. Škrabákovej, Mgr. D. Čačkovej.

    Mgr.  D. Čačková

 • Vyhodnotenie Behu oslobodenia

  Masovo – športové podujatie konané pri príležitosti 66. výročia oslobodenia mesta Bánoviec nad Bebravou uskutočnila ZŠ Školská dňa 4. apríla 2012. Podujatia sa zúčastnilo 652 žiakov základných a stredných škôl mesta. Žiaci absolvovali na počesť oslobodenia mesta vytrvalostný beh v dĺžke od 500m do 2000m podľa vekovej kategórie. V prírodnom prostredí areálu ZŠ Školská a prímestskej časti Pažiť si účastníci behom pripomenuli túto významnú udalosť v dejinách mesta a súčasne upevnili svoje zdravie. Táto športová akcia, podporovaná MsÚ v Bánovciach nad Bebr. splnila spoločenský, zdravotný i výchovný cieľ a v jej priebehu sa nevyskytli žiadne zranenia, ani iné rušivé prvky.

  Ceny za účasť na podujatí boli rozdelené podľa počtu zúčastnených za jednotlivé školy nasledovne : za najvyšší počet zúčastnených 1 ks športová lopta, pohár

  za druhý najvyšší počet zúčastnených 1 ks šport. lopta

  za tretí najvyšší počet zúčastnených 1ks šport. lopta

  Výsledky :

  1. miesto ZŠ Školská ul. - zúčastnených 354 žiakov, cena : futbalová lopta

  pohár pre víťaza

  2. miesto ZŠ Duklianska ul. – zúčastnených 133 žiakov, cena : 1 futbalová lopta

  3.miesto ZŠ Komenského ul. – zúčastnených 100 žiakov, cena : 1 futbalová lopta

  4. mieto Partizánska ul. zúčastnených 25 žiakov

  5. miesto SOU Ribaya -zúčastnených 22 žiakov

         6. miesto SOŠ - zúčastnených 18 žiakov

  Mgr. Lauš

   

   

 • Veľkonočná tvorivá dielňa

  Vajíčko maľované, z lásky darované. Aj takýto veršík si mohli žiaci prvého stupňa nalepiť do pozdravov, ktoré sa vyrábali na tradičnej tvorivej dielni, ktorú pani učiteľky prvého stupňa pripravili pre svojich žiakov dňa 29. 3. Okrem pozdravov si deti mohli vyrobiť rôzne veľkonočné dekorácie a samozrejme korbáče. Celé popoludnie sme strávili v príjemnej pracovnej atmosfére.

  Mgr. Urbanová

 • Okresné kolo fyzikálnej olympiády.

  Dňa 15.3.2012 sa uskutočnilo na ZŠ Partizánska okresné kolo Fyzikálnej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali 3 žiaci 9.A triedy: Evka Escherová  sa umiestnila na 2.mieste a postúpila do krajského kola, Lukáš Šišmiš a Zdenko Hanko  sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola.

  Mgr. Viera Michalková

 • Beh oslobodenia

  Základná škola Školská v spolupráci s MsÚ Bánovce nad Bebravou pri príležitosti oslobodenia  nášho mesta usporiada BEH OSLOBODENIA MESTA v areáli ZŠ Školská a rekreačnej oblasti Pažiť. Týmto pozýva na toto športové podujatie, ktoré má v kalendári masovo-rekreačných športových aktivít stále pevné miesto, nielen žiakov základných a stredných škôl, ale aj širokú verejnosť. Naším zámerom je  príťažlivou formou  si pripomenúť  takú významnú historickú udalosť, akou je oslobodenie mesta. Beh oslobodenia mesta sa uskutoční 4.4.2012 v čase od 8,30 – 12,30 hod. Všetkých srdečne pozývame!

 • Krajské kolo geografickej olympiády

  Nesklamali ani žiaci školy, ktorí reprezentovali náš okres v Krajskom kole geografickej olympiády v Novom Meste nad Váhom. 20. marca 2012 si  zmerali svoje vedomosti a zručnosti z geografie vo svojich kategóriách Peter Košťál (VII.B), Simona Ondrušková (VIII.A) a Eva Escherová (IX.A). Veľmi nás teší, že sa nezľakli konkurencie z celého kraja a stali úspešnými riešiteľmi KK GO.

     Mgr. Dana Švecová

 • Úspešné volejbalistky

  Žiačky ZŠ Školská po víťazstve v okresnom a regionálnom kole postúpili na Majstrovstvá kraja vo volejbale do Nového Mesta nad Váhom. Tu obsadili pekné 3.miesto.Umiestenie je o to cennejšie, že v našom meste nemáme športový klub či športovú triedu zameranú na volejbal, kde by žiačky trénovali, čerpali  nielen skúsenosti, ale aj techniku volejbalu. Tento pekný úspech vybojovali žiačky Valachová Veronika, Raganová Lenka (VII.A) Chocinová Lucia, Ondrušková Simona, Krčová Eva, Vondrová Lucia,  Bridová Laura (VIII.A), Panáčková Zuzana, Raučinová Paulína (IX.A) a Valachová Kvetoslava (VIII.B pod vedením Mgr. Petra Lehockého. Celému tímu gratulujeme!

              Mgr. Peter Lehocký

 • Biblická olympiáda

  Dňa 22. marca 2012 sa víťazné družstvo školského kola  Biblickej olympiády zúčastnilo obvodného kola BO. Naše družstvo v zložení Eva Escherová  9. A, Martina Torovská  9.A a Peter Košťál 7.B umiestnilo na 1. mieste a postupuje do krajského kola , ktoré sa bude konať 19. apríla 2012 v Nitre.  Srdečne blahoželáme!    

    Ing. Mgr. A. Sekáčová

   
 • Pasovanie prvákov

   V piatok prežili naši prváci nevšedné stretnutie v mestskej knižnici. Keďže už poznajú takmer všetky písmenká, boli kráľom slávnostne pasovaní za „rytierov kníh a čitateľov knižnice“ . Stali sa vlastníkmi čitateľských preukazov, zložili sľub čitateľa a z knižnice odchádzali s vypožičanými knihami plní očakávania zážitkov, ktoré im knihy ponúknu a ktoré si už dokážu prečítať sami.

  Dúfame, že čítaniu ostanú verní!

  Mgr. Mattošová

   

 • Návšteva poľovníckej výstavy

  Dňa  16. marca 2012 sa mnohí  žiaci našej školy  pod vedením svojich vyučujúcich  zúčastnili na poľovníckej výstave v MsKS na sídlisku  SEVER. Žiaci mali možnosť obdivovať  poľovnícke trofeje  z poslednej sezóny roku 2011. Jednotlivé skupiny  sprevádzali poľovníci aj poľovníčky, ktorí žiakom poskytli hodnotné  vysvetlenie  ku všetkým uloveným  a  vystaveným zvieratám a trofejam. Po obhliadke dostali žiaci občerstvenie a sladkú odmenu.  Ďakujeme OV PZ za veľmi milé prijatie na tejto výstave.

  PaedDr. J.  Kolníková,  Mgr. M. Rídekyová, Mgr. E. Turková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria