Novinky

 • Benefícia

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Benefícia.
  19.12.2012 07:43
 • Šaliansky Maťko – školské kolo

  Tak ako každý rok aj v tomto roku sa 18.12.2012 uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.

       Súťažiaci sa za pomoci vyučujúcich pripravovali veľmi zodpovedne, o čom svedčí aj ťažká úloha poroty- vybrať tých najlepších, ktorí budú reprezentovať našu školu v okresnom kole.

  Súťaž je určená pre žiakov 2. – 7. ročníka, ktorí sú rozdelení do 3 kategórií. A ako sa darilo súťažiacim?

   

  I. kategória:  2. – 3. ročník ( 8 súťažiacich)

                1.miesto: Kristína Podobová, III. A – Mgr. Renata Magdolenová

      2. miesto: Martin Országh, II. B  –  Mgr. Eva Jamrichová

      3. miesto: Matúš Pukanec, III. C – Mgr. Eva Turková

  Porota:  Mgr. Dana Švecová, Mgr. D. Čačková, Mgr. A. Hanková

  II. kategória: 4. – 5. ročník ( 10 súťažiacich)

      1. miesto: Nina Danišová, IV. A – Mgr. Anna Hanková

                2. miesto: Simona Mazourová, V. A – Mgr. Dana Švecová

                3. miesto: Adam Beňo, V. A – Mgr. Dana Švecová

  Porota: Mgr. A. Dvončová, Mgr. M. Urbanová, Mgr. Jana Mattošová

  III. kategória: 6. – 7. ročník ( 8 súťažiacich)

      1. miesto: Laura Matejčeková, VI. B- PaedDr. Milena Jaňáková

                2. miesto: Viliam Rideky, VI. B – PaedDr. Milena Jaňáková

                3. miesto: Kristína Fantúrová, VI. A – Mgr. Danuša Čačková 

  Porota: Mgr. Marta Janečková, Mgr. Renata Magdolenová

   

  Všetkým súťažiacim a vyučujúcim, ktorí ich pripravovali, ďakujeme za príjemný umelecký

  zážitok.

  Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 18. 1. 2013 v CVČ. Držíme im palce.

   

   Mgr. Danuša Čačková

   

 • Šaliansky Maťko - školské kolo

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Šaliansky Maťko - školské kolo.
  19.12.2012 07:45
 • MAŠKRTNÉ JAZÝČKY

   Vyzdobená trieda, stromček, počúvanie vianočných piesní a kolied a veselú predvianočnú atmosféru si deti 2. oddelenia ešte umocnili pečením medovníčkov. Deti vaľkali cesto, vykrajovali rôzne tvary voňavých medovníkov, ale zo všetkého najviac sa tešili na chvíľu, keď ochutnajú voňavú maškrtu. Z výsledku svojej práce sa tešili a veľmi im chutilo. Niektoré deti nechali ochutnať aj svojim maminám. Prežili sme krásne pracovné popoludnie.

  Želáme všetkým krásne Vianoce.

   

   

  Alena Hlavačková

 • Olympiáda v SJL – okresné kolo

  Svojimi vedomosťami úspešne reprezentoval našu školu  PETER KOŠŤÁL, žiak 8.A triedy, ktorý získal v okresnom kole Olympiády v slovenskom jazyku krásne 2. miesto. Obstál tak v náročnej súťaži, kde mu konkurovali aj žiaci 9.ročníka ostatných základných škôl.  Srdečne mu blahoželáme  a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii!

  Mgr. Dvončová

 • Vianočná benefícia

  Tak, ako po iné roky, opäť sa naša škola zúčastní na Vianočnej benefícii, ktorá sa bude konať 17. decembra 2012 od 10,00 hod. na bánovskom námestí. Žiaci spolu s učiteľmi zapojili svoju zručnosť a tvorivosť a pripravili veľa krásnych výrobkov. Ak hľadáte originálny  darček, vianočnú ozdobu či milú drobnosť, určite navštívte náš stánok! Ich kúpou podporíte peknú myšlienku benefície – pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Tešíme sa na vás!

 • Pytagoriáda – školské kolo

   Školské kolo matematickej PYTAGORIÁDY  sa konalo 11. a 12.12. 2012 v dopoludňajších hodinách. Vyučujúci matematiky vybrali  67  súťažechtivých žiakov z 3.-8. ročníka. V časovom limite 60 minút riešili 15 úloh rôznej náročnosti zameraných na bystrosť, logiku a pohotovosť. Tí najšikovnejší  už po 20 minútach prišli z výsledkami. Cieľom súťaže je každoročne pritiahnuť k matematike čo najväčší počet talentovaných a nadaných žiakov. Úspešným riešiteľom držíme palce v okresnom kole.

  PaedDr. Jana Kolníková

   

   

 • Pytagoriáda - školské kolo

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Pytagoriáda - školské kolo.
  14.12.2012 17:02
 • Vianočná tvorivá dielňa

  13. 12. 2012 sa všetky šikovné deti z prvého stupňa zišli v 4. B. Prečo? Vyrábali si vianočné dekorácie, papierové stromčeky, panáčikov z jabĺčok a orechov, vianočné pozdravy a anjelikov. V príjemnej, pracovnej atmosfére sme strávili štvrtkové popoludnie, o čom svedčili veselé, usmiate tváre detí a veľa pekných výrobkov v ich rukách. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám 1. stupňa, ktoré im pri práci pomáhali.

  Mgr. Urbanová

 • Vianočná tvorivá dielňa

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Vianočná tvorivá dielňa.
  14.12.2012 16:58
 • Návšteva Tribečského múzea

  Dňa 12.12. 2012 sme žiaci 3. ročníka ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou navštívili  prírodovednú výstavu Tribečského múzea v Topoľčanoch. Oboznámili sme sa tu so životom zvierat žijúcich v minulosti i súčasnosti, prehliadli sme si vystavené exponáty zvierat,  rastlín,  skamenelín a hornín.  

  Po výstave sme si vyskúšali svoje zručnosti v tvorivých dielňach pod názvom „Z rozprávky do rozprávky.“  Vyrobili sme si papierové hračky, modelovali figúrky z plastelíny a zhotovili  bábiku z varešky.    Po návšteve múzea sme sa prešli námestím dýchajúcim vianočnou atmosférou, zastavili sa pri drevenom Betleheme pod vianočným stromčekom a odniesli si sladkú spomienku v podobe medovníčka.

 • Návšteva Tribečského múzea

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Návšteva Tribečského múzea.
  14.12.2012 12:08
 • Rodičovské... trochu inak

   

  Na rodičovských schôdzkach oboznamuje rodičov s výsledkami žiakov zväčša učiteľ. No v 2.A tentoraz nešlo len o slová. Deti svoju prácu ukázali rodičom najprv vo svojich pracovných zošitoch a spoločne prebrali prípadné nedostatky. Následne svoje nadobudnuté vedomosti z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a matematika predviedli priamo pred očami svojich rodičov v niektorých aktivitách na interaktívnej tabuli. Za predvedené vedomosti však nedostali známku. Odmena za snahu bola sladšia - v podobe medovníčkových snehových vločiek. Škoda len, že pre chorobu niektorí nemohli byť medzi nami... Možno nabudúce
  Zábery z tohto stretnutia nájdete vo fotoalbume.
  Mgr. Jana Mattošová

   

 • Rodičovské ... trochu inak

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Rodičovské ... trochu inak.
  11.12.2012 12:36
 • Mikuláš v ŠKD

  Dňa 6.12 tak, ako každý rok aj tento zavítal medzi naše deti Mikuláš. Deti ho privítali básňami, pesničkami, ale aj tancami. On ich za to obdaroval sladkou drobnosťou. Deti sa s Mikulášom rozlúčili a už sa tešia na ďalšie stretnutie opäť o rok. Kubrická Zuzana

 • Mikuláš v ŠKD

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Mikuláš v ŠKD.
  14.12.2012 12:09
 • Rodičovské združenie

  Oznamujeme všetkým rodičom, že dňa 10. 12. 2012 sa uskutočnia rodičovské združenia, individuálne, podľa pokynov triednych učiteľov.

 • Geografická exkurzia – Bratislava

  Žiaci deviateho ročníka sa spolu so svojimi vyučujúcimi sa zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Program exkurzie bol bohatý. Naša prvá cesta viedla do  NR SR. V priestoroch parlamentu nás privítal pán Želiezka a pán Mgr. Adamišin, zamestnanec oddelenia komunikácie s médiami a verejnosťou, ktorý nás oboznámil s históriou NR SR od jej vzniku, cez štátne symboly až po súčasnosť. V zasadacej miestnosti  nás so svojou prácou oboznámil pán Ľubomír Želiezka, poslanec NR SR, ktorý zároveň odpovedal na zvedavé otázky našich žiakov. V rokovacej sále počas našej prítomnosti práve prebiehalo hlasovanie o zákonoch a jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch, takže naši žiaci sledovali zasadnutie parlamentu v priamom prenose. Naša cesta ďalej pokračovala prehliadkou Starého mesta, kde p. uč. Sekáčová oboznámila žiakov s históriou hlavného mesta Slovenska. Na Vianočných trhoch sme obdivovali  výrobky šikovných rúk a ochutnali lokše, záviny či cigánsku pečienku. V Hydrometeorologickom ústave nás privítal a jednotlivými pracoviskami sprevádzal p. Čaplovič spolu so svojimi kolegami. Tu sme sa dozvedeli, ako sa tvorí predpoveď počasia, na aké dlhé obdobie sa dá, čo najpresnejšie predpovedať, čo predchádza predpovedi počasia, pokiaľ ju počujeme v rádiu, televízii, či si ju prečítame v novinách. V „záhradke“ nás pracovník SHMÚ oboznámil s jednotlivými prístrojmi na meranie teploty, zrážok, smeru a rýchlosti vetra,... Plán exkurzie sme zavŕšili návštevou Incheby, kde sa konala zaujímavá výstava Human Body.  Po zaujímavom celodennom programe sme nasadli do autobusu a vydali sa na spiatočnú cestu.
  Mgr. Dana Švecová

   

 • Stretnutie s Mikulášom

  6.12.2012 Perinbaba spustila prvú bohatšiu nádielku snehu. Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom zo ZŠ Školská Bánovce nad Bebravou najskôr zavítali do DSS Archa, aby svojou návštevou a drobnými darčekmi potešili klientov tohto zariadenia. Stretnutie s Mikulášom prebehlo v radostnej atmosfére, ktorú spestrili básničkami, pesničkami a vtipmi. Od klientov DSS Archa sa Mikuláš ponáhľal späť do ZŠ Školská. Žiaci nultého až štvrtého ročníka vítali Mikuláša bohatým programom, za čo anjel obdaroval deti malými sladkosťami. Iba čert odchádzal smutný, lebo si nenašiel žiadneho kamaráta. Všetci sa už tešia na spoločné stretnutie o rok.     Mgr. Marta Šišmišová

   

 • Stretnutie s Mikulášom

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Stretnutie s Mikulášom.
  08.12.2012 18:30
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria