Novinky

 • Po stopách Slovenského národného povstania

   Dňa 10. mája 2012 sa žiaci 9. A a 9. B zúčastnili dejepisno-zemepisnej exkurzie zameranej na udalosti spojené s druhou svetovou vojnou. K nim neodmysliteľne patrí  príprava, priebeh a výsledky Slovenského národného povstania. V rámci exkurzie si žiaci  pozreli areál múzea Slovenského národného povstania, kde je vystavená vojenská technika a zbrane používané počas druhej svetovej vojny. V priestoroch „puknutého srdca“ – múzea, žiakom lektor zaujímavou formou porozprával súvislosti spojené s prípravou na povstanie, ako aj celospoločenské a celoeurópske súvislosti spojené s prebiehajúcimi bojmi na našom území. Zdôraznil im historický význam povstania, ako aj ničivé dôsledky vojny. Žiaci si pozreli aj krátky film, zameraný na obete holokaustu. Po absolvovaní prehliadky múzea SNP, si žiaci pozreli historickú časť mesta Banská Bystrica.

  Mgr.Dana Švecová

 • Deň matiek – otvorená hodina

  Žiaci 3. A triedy sa spolu s triednou učiteľkou rozhodli, že ukážu rodičom, ako vedia pracovať s interaktívnou tabuľou. Na štvrtkové popoludnie ich pozvali na netradičnú otvorenú hodinu. Ukážkami činností na tabuli stihli prezrieť prezentáciu z vlastivedy, usporadúvať slová podľa abecedy zo slovenského jazyka. Triafaním bubliniek zopakovali vybrané slová, písali klasické príklady, pracovali na úlohe z geometrie. Hodinu sme spestrili vystúpením pre mamičky k ich sviatku. Lucka zaspievala, Katka zahrala na klávesovom nástroji, Valérko na gitare. Všetci zatancovali, zaspievali, odovzdali maminám vlastnoručne zhotovený pozdrav. Bola to veľmi vydarená spoločná akcia. Môžete si nás pozrieť aj vo foto.
  Mgr. Anna Hanková

 • Súťažíme s Osmijankom

  Žiaci 3. A, B a 4. A sa zapojili do celoslovenskej čitateľskej súťaže Osmijanko. Od začiatku školského roka sme plnili rôzne zaujímavé úlohy, ktoré nám Osmijanko s jeho psíkom Osmidunčom pripravili. Vypracované odpovede sme  zaslali do Bratislavy. Zdokonalili sme si čitateľské zručnosti, čítanie s porozumením a zažili sme mnoho veselých aj smutných chvíľ pri čítaní príbehov. 

  Mgr. Urbanová

 • Úspechy v speve

  Dňa 3.5.2012 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik Slovenska 2012. Našu školu reprezentovali žiačky: Lucia Lehocká-3.A, Zuzana Vigodová – 6.B a Aneta Petrejová – 9.A.

  Víťazstvo v I. kategórii a postup do krajského kola si vyspievala Lucia Lehocká. V III. kategórii sa na 3. mieste umiestnila Aneta Petrejová. Hudobne ich na klávesovom nástroji doprevádzal Peter Košťál zo 7.B triedy. Ďakujeme všetkým zúčastneným za peknú reprezentáciu školy.

   

  Mgr. Jozef Gieci

 • V ŠKD športovali

  Dňa 27. apríla sa uskutočnil v školskom klube detí turnaj vo vybíjanej. Pri športovaní prežili deti príjemné  popoludnie,  zamerané na zhodnotenie svojich športových kvalít. V príliš teplom počasí sa deti osviežili malinovkou, posedeli v chládku cez prestávky a bojovali na ihriskách s veľkým zanietením.  Po skončení turnaja si prevzali vecné ceny, sladkosť a diplom.

  1. miesto  4.oddelenie  /p. Pernišová/
  2. miesto 5. Oddelenie /p. Kubrická/
  3.  miesto 3. Oddelenie /p. Exlerová/

   

  Podujatie organizačne pripravila p. vych.  Kubrická Zuzana

   

 • Základný plavecký výcvik

  V dňoch 23.4.- 27.4. 2012 žiaci 2. ročníka absolvovali základný plavecký výcvik pod vedením inštruktorov v mestskej plavárni. Žiaci sa v prvých dňoch oboznámili s vodou pomocou hier- hľadanie a zbieranie pukov na dne bazéna, skákanie do vody. Postupne sa učili správne dýchať do vody a splývať pomocou dosiek. Po zvládnutí správnych pohybov paží a nôh na suchu, si precvičovali plavecký štýl kraul vo vode. Odvážnejší skákali a plávali v hlbokej vode. V posledný deň kurzu prebehla súťaž o najrýchlejšieho plavca a plavkyňu. V kategórii dievčat boli  najrýchlejšie Timea Cyprichová z 2.A triedy a Lucia Špániková z 2.C triedy. V kategórii chlapcov sa najviac darilo Adamovi Madačovi z 2.A triedy a Matúšovi Pukancovi z 2.C triedy. Základný plavecký výcvik splnil svoj cieľ, takmer všetci žiaci sa naučili základné plavecké zručnosti.

  Mgr. R. Magdolenová

 • MAXIKOVIA

  Naši MAXIKOVIA na 1. stupni Emka Urbančoková,  Jakubko Jánošík, Peter Šuchter, Diana Blaškovičová, Natália Čížová,
  Jozef Mišák, Katarína  Laušová,  Lucia Lehocká, Nina Danišová, Samuel Hučko a Tereza Selešová majú za sebou 4.kolo
  celoročnej matematickej súťaže. Čaká ich  posledné 5. kolo a vyhodnotenie. Držím im palce, aby sa nevzdali a s chuťou dokončili súťaž.
  Mgr. Janečková   

 • ŠIESTACI SÚŤAŽILI, AJ SA ZABÁVALI

         Dňa 23.4.2012 sme pripravili   MATEMATICKO  - FYZIKÁLNO - PRÍRODOPISNÉ  POPOLUDNIE   pre žiakov 6. ročníka.  Vybraní žiaci si vytvorili  družstvá  a s napätím očakávali znenie prvých otázok.   Svoje vedomosti si zmerali v rôznych disciplínach. Skladali rozstrihaný obrázok fyzika, vypĺňali tajničku, riešili jednoduché hlavolamy,  poznávali liečivé rastliny.

          Skvelé výkony všetkých  boli odmenené. Pre všetkých súťažiacich bolo pripravené malé občerstvenie: sladkosti a  džús.

          Zvíťazili všetci, ktorí si prišli zmerať  svoje sily a užitočne strávili toto poludnie.

  Popoludnie pripravili p. uč. Španková a Kolníková.

 • Ďalší úspech Evky Escherovej

  18.apríla sa konalo v Novom Meste nad Váhom krajské kolo fyzikálnej olympiády, kategória E, na ktorom reprezentovala našu školu a okres žiačka 9.A triedy Evka Escherová.  Umiestnila sa na 7.mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou s počtom bodov 35,5 z maximálneho počtu 40 bodov. Žiačke blahoželáme a prajeme veľa takýchto úspechov.

  Mgr. Viera Michalková

 • Okresné kolá MO a Pytagoriády

  Koncom marca 2012 a a v polovici apríla  2012 sa v priestoroch ZŠ Duklianska , Bánovce nad Bebravou, uskutočnili  Okresné  kolá   Pytagoriády  3.-8.ročníka a  Matematickej olympiády   v kategórii  Z6- Z8. Úspešnými riešiteľmi v Pytagoriáde  boli  Balla Henrich 4.A,  Ondrušík Marko 5. A,  Košina Simon 6.B. V MO  sa úspešnými riešiteľmi stali  Košťál  Peter 7. B a   Gehrer Richard 7. B.  Všetkým zúčastneným  matematikom  ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom srdečne  bahoželáme!


  PaedDr. Jana Kolníková

 • ÚSPECH V OK BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDE

  Dňa 19.04.2012 sa  v CVČ konalo OK Biologickej olympiády  Poznaj a chráň - kategéria E- odbornosť GEOLÓGIA.   Našu školu  úspešne reprezentoval   Denis Cingel, žiak 9.A triedy. Súťaž prebiehala v troch častiach: praktické poznávanie hornín,  minerálov a skamenelín a písomný test. Domáca príprava spočívala vo vyhotovení mineralogickej  zbierky a vypracovaní správy z  geologického odkryvu.   Denis sa umiestnil  na vynikajúcom          1. mieste s celkovým počtom bodov 132   zo  150 možných. Svojimi  vedomosťami  si zaručili postup do krajského kola, ktoré sa koná 17. mája v Považskej Bystrici. Blahoželáme a držme palce!

  PaedDr. Jana Kolníková 

 • Krajské (diecézne) kolo Biblickej olympiády

  Dňa 19. 4. 2012 sa uskutočnilo v Diecéznom katechetickom centre v Nitre  krajské kolo Biblickej olympiády . Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Eva Escherová (9.A) , Martina Torovská (9.A) a Peter Košťál (7.B). Súťažilo 15 škôl z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. Naši žiaci sa umiestnili na 8. mieste. Srdečne blahoželáme!        

  Ing. Mgr. Anna Sekáčová

 • Svetový deň zdravia

  Pri príležitosti Svetového dňa zdravia boli pre žiakov štvrtého, piateho a šiesteho ročníka zorganizované výchovné prednášky na témy:

  • Zdravá výživa – 4.ročník
  • Alkohol, fajčenie a drogy – 5.ročník
  • Reprodukcia – 6. ročník
  • Čas premien – sexuálna výchova – pre dievčatá 6.ročníka

  Prednášky prezentovali lektorky: J. Bašová, p. Špániková z RÚVZ - Trenčín, 

  V. Čapová z MP promotion s. r. o Bratislava,

   

   E. Turková, J. Kolníková.

   

 • ,,Vyčistime si mesto“

  Dňa 19.4.2012 sa žiaci a pedagógovia našej školy zapojili do akcie mesta pod názvom ,,Vyčistime si mesto“. Touto brigádnickou činnosťou vyčistili neporiadok v areáli našej školy. Ďakujem všetkým zúčastneným za aktivitu, ktorou prispeli k skrášleniu okolia našej školy.

   Mgr. R. Jamrichová

 • Slávik Slovenska

  Dňa 18. 4. 2012 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Najlepší boli:

  1. kategória 1. - 3. roč.

  1. Lucia Lehocká, 3. A

  2. Emka  Puchorová 2. C

  3. Adam Madač 2.A

      Viktória Ježíková 1. B

  2. kategória 4. - 6. roč.

  1. Zuzana Vigodová 6. B

  2. Laura Matejčeková 5. B

  3. Terézia Torovská 4. B

  3. kategŕia 7. - 9. roč.

  1. Aneta Petrejová 9. A

  2. Peter Košťál 7. B

  Víťazi v každej kategórii postupujú do okresného kola 3. mája 2012. Blahoželáme!

  Mgr. Gieci Jozef

 • Deň narcisov

  „Celý život je vo vašich rukách, ale sú aj dni, keď potrebujete cítiť pomocnú ruku iných...

  A bol tu deň, keď sme ju podali...“

  Tento rok, piatok trinásteho, mal charitatívnu príchuť. V znamení pomoci onkologickým pacientom organizovala Liga proti rakovine SR už šestnásty ročník Dňa narcisov. Pracovníci a žiaci našej školy, dobrovoľným finančným príspevkom podporili projekty na rozvoj prevencie a diagnostiky rakoviny a predovšetkým pomohli tým, ktorým osud nadelil ťažkého súpera- chorobu.           Ďakujeme

  E. Turková

 • Hviezdoslavov Kubín- okresné kolo

  Dňa 13.4.2012 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Pekné výsledky dosiahli aj žiaci našej školy.

  I. kategória- próza: 3. miesto  Kristína Podobová, II.A (Mgr. Renata Magdolenová)

  III. kategória – próza: 3. miesto  Simona Jandáková, IX.A (PaedDr. Milena Jaňáková)

           Mgr. Danuša Čačková

 • Rozprávkové pero

  Harmoni, n. o. a kníhkupectvo Tri ruže vyhlásilo v marci autorskú literárno- výtvarnú súťaž Rozprávkové pero. Úlohou súťažiacich bolo napísať alebo ilustrovať rozprávku, báseň, poviedku. Dňa 23.3.2012 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže spojené s besedou s Mgr. Art. Silvestrom Lavríkom v kníhkupectve Tri ruže.

  Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy a získali aj pekné umiestnenia.

  Autorská rozprávka:

  I. kategória: 2. miesto – Jakub Jánošík, II.B 

  II. kategória: 2. miesto – Petra Slováková, V.A ( Mgr. D. Čačková).

  Ilustrácia:

  II. kategória: 1. Miesto- Marianna Kachlárová, VII.B  (Mgr. D. Čačková).

  Za prípravu žiakov na túto súťaž patrí poďakovanie Mgr. R. Magdolenovej, Mgr. M. Škrabákovej, Mgr. D. Čačkovej.

    Mgr.  D. Čačková

 • Vyhodnotenie Behu oslobodenia

  Masovo – športové podujatie konané pri príležitosti 66. výročia oslobodenia mesta Bánoviec nad Bebravou uskutočnila ZŠ Školská dňa 4. apríla 2012. Podujatia sa zúčastnilo 652 žiakov základných a stredných škôl mesta. Žiaci absolvovali na počesť oslobodenia mesta vytrvalostný beh v dĺžke od 500m do 2000m podľa vekovej kategórie. V prírodnom prostredí areálu ZŠ Školská a prímestskej časti Pažiť si účastníci behom pripomenuli túto významnú udalosť v dejinách mesta a súčasne upevnili svoje zdravie. Táto športová akcia, podporovaná MsÚ v Bánovciach nad Bebr. splnila spoločenský, zdravotný i výchovný cieľ a v jej priebehu sa nevyskytli žiadne zranenia, ani iné rušivé prvky.

  Ceny za účasť na podujatí boli rozdelené podľa počtu zúčastnených za jednotlivé školy nasledovne : za najvyšší počet zúčastnených 1 ks športová lopta, pohár

  za druhý najvyšší počet zúčastnených 1 ks šport. lopta

  za tretí najvyšší počet zúčastnených 1ks šport. lopta

  Výsledky :

  1. miesto ZŠ Školská ul. - zúčastnených 354 žiakov, cena : futbalová lopta

  pohár pre víťaza

  2. miesto ZŠ Duklianska ul. – zúčastnených 133 žiakov, cena : 1 futbalová lopta

  3.miesto ZŠ Komenského ul. – zúčastnených 100 žiakov, cena : 1 futbalová lopta

  4. mieto Partizánska ul. zúčastnených 25 žiakov

  5. miesto SOU Ribaya -zúčastnených 22 žiakov

         6. miesto SOŠ - zúčastnených 18 žiakov

  Mgr. Lauš

   

   

 • Veľkonočná tvorivá dielňa

  Vajíčko maľované, z lásky darované. Aj takýto veršík si mohli žiaci prvého stupňa nalepiť do pozdravov, ktoré sa vyrábali na tradičnej tvorivej dielni, ktorú pani učiteľky prvého stupňa pripravili pre svojich žiakov dňa 29. 3. Okrem pozdravov si deti mohli vyrobiť rôzne veľkonočné dekorácie a samozrejme korbáče. Celé popoludnie sme strávili v príjemnej pracovnej atmosfére.

  Mgr. Urbanová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria