Novinky

 • M A Ľ O V A N I E T E C H N I C K E J D I E L N E

  Pri maľovaní školských dielní nezaháľali niektorí žiaci II. stupňa a ochotne pomohli p. učiteľke Poliačikovej. Počas niekoľkých dní vládla v dielni príjemná atmosféra.

  Žiaci 9. roč. nám po sebe zanechali milú spomienku – odtlačky svojich rúk na stene. O tom, že práca môže byť aj zábavou, svedčia priložené fotografie.          Ďakujem všetkým, ktorí bez zaváhania prišli pomôcť skrášliť našu dielňu...  J     

  Mgr. Miriam Poliačiková

 • Peter Košťál -Talent mesta Bánovce nad Bebravou

  Peter Košťál  žiak 8.A triedy patrí k najaktívnejším žiakom našej školy. Dňa 27. júna 2013 sa zúčastnil ocenenia primátorom mesta, ktorý ocenil malým darčekom jeho celoročné úsilie  a reprezentáciu školy v predmetových súťažiach a olympiádach. V nich sa v okresných a krajských kolách umiestňoval na popredných miestach. Peter, ďakujeme a v budúcom školskom roku želáme opäť veľa úspechov.   

  Ing. Mgr. Anna Sekáčová  

 • 25. 6. 2013

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Výlet Beckov.

 • Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike

  Dňa 18. júna sa v Nových Zámkoch uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v ľahkej atletike. Žiačka našej školy z 9. A triedy Laura Bridová súťaž v hode kriketovou loptičkou vyhrala suverénnym spôsobom výkonom 69,65 m a stala sa majstrom Slovenska v tejto disciplíne pre rok 2013. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

  Mgr. Lauš

 • 20. 6. 2013

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Diplom Bridová.

 • PÁLI VÁM TO ?

  Toto bol názov poslednej súťažnej disciplíny, ktorou sa rozhodlo o víťaznom družstve v zábavno-súťažnom popoludní žiakov 4. ročníka. Plnili úlohy v súťažných kolách Abeceda, Mäsožravce, Jedálny lístok, Číslo, Behacie čítanie, Dvojice. Decká sa zabavili, získali nové poznatky z rôznorodých oblastí, súťažili do poslednej minúty. Strávili zaujímavé popoludnie.
  Mgr. Hanková
   

 • 17. 6. 2013

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Zábavné popoludnie - 4. roč..

 • Oznam

  Skrátené vyučovanie

  Dňa 20.6.2013 bude skrátené vyučovanie z dôvodu extrémnych teplôt nasledovne:

  1.h 7,50 – 8,25 h

  2.h 8,35 – 9,10 h

  3.h 9,25 – 10,00 h

  4.h 10,10 – 10,45 h

  5.h 10,55 – 11,30 h

  6.h 11,40 – 12,15 h

  7.h 12 – 13,05 h

  Dňa 21.6.2013 sa prípade priaznivého počasia uskutočnia didaktické hry na 1. stupni a účelové cvičenia na 2. stupni.   1. stupeň končí o 10,45 h, 2. stupeň o 11,30 h.

  Obedy sa budú vydávať do 13,15. Prevádzka ŠKD zostáva nezmenená.

              Mgr. Renata Jamrichová – riaditeľka školy

 • Predškoláci

  Koniec školského roka sa blíži a  nás ešte 14. 6. 2013 stihli navštíviť predškoláci z MŠ Radlinského. Žiaci v 1.A im ukázali, ako vedia čítať, písať počítať. Predškoláci sa tiež nenechali zahanbiť. Recitáciou básničiek, určovaním písmen, číslic a riešením úloh na interaktívnej tabuli všetkých presvedčili, že sú dobre pripravení na plnenie povinnej školskej dochádzky.
  Mgr. Šišmišová   

   

 • 19. 6. 2013

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Predškoláci.

 • Štvrtok 13. júna 2013 sa uskutočnil výlet pre tých žiakov, ktorí počas školského roka nezahaľáli a reprezentovali našu školu v predmetových  a športových súťažiach  v okresných či krajských kolách. K nim sa pridali ešte najlepší „zberači“. Krásny slnečný deň ich sprevádzal počas celého výletu. A kam smerovali kroky našich ocenených žiakov? V rámci výletu navštívili Park miniatúr v Podolí, kde si so záujmom prezreli  miniatúry a oboznámili sa s históriou, legendami a povesťami hradov nielen Matúšovho kráľovstva, ale aj ostatných hradov a kostolov, ktoré môžeme navštíviť na  Slovensku.  Maxi zajace, mini sliepky, rohaté kozliatka, poníky, indické husi, kačice a mnohé iné tradičné zvieratá žijúce na dvoroch našich predkov ich zaujali na MiniFarme v Lubine. Mnohí neodolali, a tak milé zvieratká putovali z rúk do rúk. Tam sa ich putovanie ešte neskončilo a pokračovali v návšteve hradu Beckov. Deň zvečnený na fotografiách. Tak by sa dal nazvať tento nádherný deň, ktorý si všetci účastníci výletu naozaj zaslúžili. Aj touto cestou im ĎAKUJEME a veríme, že aj budúci školský rok bude pre nich opäť úspešný.

  Mgr. Dana Švecová

 • ČÍTAME S OSMIJANKOM - VÝSLEDKY

  Literárne putovanie 9. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže bolo ukončené vyhodnotením súťažných prác. Dňa 1. júna Osmijanko v Bratislave vyhlásil výsledky. A potešil aj nás- žiakov 3. A triedy. Dnes- 12.6. nám doručil zásielku s prekvapením- vecnou odmenou. Náš zhotovený knihometer bol vyhodnotený medzi ôsmimi najkrajšími z celého Slovenska. Tento úspech bude pre nás žiakov motiváciou k čítaniu krásnych kníh.

  Mgr. Magdolenová

 • 14. 6. 2013

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Osmijanko - vyhodnotenie.

 • VEDOMOSTNÝ KVÍZ - 3. ročník

  Dňa 11.6. sa uskutočnil vedomostný kvíz pre žiakov 3. ročníka. Svoje vedomosti si v ňom preverilo 6 trojčlenných družstiev. Riešili zábavné úlohy zo slovenského jazyka a matematiky. Formou testu si preverili znalosti z oblasti prírodovedy a vlastivedy. Za svoju snahu pri riešení úloh si každý odniesol vecnú cenu. Spoločne sme strávili príjemné a zábavné popoludnie.

  Mgr. Magdolenová

 • 19. 6. 2013

  Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Zábavné popoludnie - 3. ročník.

 • Divadlo pre deviatakov

  V piatok 7.júna 2013 sa zúčastnili žiaci 9.ročníka s pani učiteľkami Rídekyovou a Dvončovou exkurzie do Trnavy. Literárnou exkurziou do Divadla Jána Palárika  zavŕšili naši deviataci vyučovanie o dramatickom umení na 2.stupni ZŠ. Slávnostne oblečení a naladení usadli do hľadiska trnavského divadla, kde si pozreli činoherné spracovanie Shakespearovej hry Komédia omylov. V hlasoch hercov spoznávali rôznych seriálových hrdinov a výkony účinkujúcich oceňovali potleskom.  Väčšina žiakov boli v divadle po prvýkrát, takže ich zážitok bol o to výraznejší. Dobre pobavení sme si ešte prezreli trnavské námestie.

  Mgr.A.Dvončová

 • VÝLET DO BOJNEJ

  Žiaci 5.B a 6.B triedy  sa zúčastnili školského výletu do obce Bojná, kde navštívili  archeologické múzeum a Ranč pod Babicou. V múzeu im pani lektorka  veľmi pútavo priblížila tému Veľkomoravskej ríše na našom území, ku ktorej sa viažu aj nálezy v okolí Bojnej. Žiaci sa mohli zahrať na archeológov hľadaním vykopávok a skamenelín v piesku a niektorí si vyskúšali dobové kostýmy, ktoré boli replikami veľkomoravského oblečenia.  Na ranči  si prezreli mini  ZOO s voľne sa pohybujúcimi zvieratami , opiekli  si špekáčky, slaninku, relaxovali  v pyramíde. Okrem toho žiaci súťažili vo volejbale, futbale, vyskúšali aj kolotoče a preliezky. Jednoducho si naplno užili  slnečný deň v krásnej prírode.

  Mgr. M. Španková, PaedDr. J. Kolníková

 • Oslava MDD

  V rámci oslávenia MDD 5. 6. 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili výchovných koncertov "Pesničky z vrecka pre veselé decká" a "Vzdušné zámky". Prostredníctvom slova a hudby sa žiaci 0. až 4. ročníka venovali slušnému správaniu, vzájomnej úcte a pomoci v škole, zdravému životnému štýlu a škodlivému vysedávaniu pri počítačových hrách.
  Účinkujúci v protidrogovom predstavení "Vzdušné zámky" chceli upozorniť žiakov 5. - 9. ročníka na fakt, že alkohol, mäkké a tvrdé drogy, závislosť na počítačoch, mobiloch, gamblerstvo, ale aj bulímia a anorexia ako choroby úzko súvisiace s modernou závislosťou na fyzickej dokonalosti - sú malé vzdušné zámky,
  ktoré ako bublina nečakane prasknú a pád z tých klamných výšok je ako prebudenie sa zo zlého sna.
  Mgr. Šišmišová

   

 • MDD

  Deti ŠKD z 3. a  5. oddelenia v popoludňajších hodinách pokračovali v oslave MDD súťažením a hrami v prírodnom prostredí školy a na ihrisku. Preliezali tunelom, zhadzovali kolky, súťažili v šikovnosti. Odmenou boli drobné sladkosti. Cieľom bolo spestrenie a pobavenie detí pri príležitosti ich sviatku.  Podujatie spoločne pripravili vych. Kubrická, Exlerová

 • ĎALŠÍ ÚSPECH!

  Dňa 29. 5. 2013 sa uskutočnilo v Trenčíne krajské kolo súťaže Slávik Slovenska. Naša žiačka IV. A triedy Lucka Lehocká získala v silnej konkurencii v 2. kategórii veľmi pekné 3. miesto. Veľké poďakovanie patrí aj Peťovi Košťálovi, ktorý ju sprevádzal na klavíri. Obaja  podali bezchybný výkon!

  Mgr. Hanková

   

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria