Novinky

 • Charitatívny beh PRO AUTIS

  Dlho očakávaný deň prišiel. Biela sobota. Deti sa nevedeli dočkať, kedy konečne príde  a ony pôjdu behať.

  Štyri rodiny na osobných autách a jeden mikrobus zaplnený žiakmi zo ZŠ Školská sa ráno o 9:00 hod. vybrali na cestu do obce neďaleko Trenčína, aby zažili deň plný športu, radosti, súťaženia a skvelej nálady.  Po zaparkovaní áut sa vydávame s početnou a patrične hlučnou skupinkou detí k starej horárni v Soblahove, kde teraz sídli centrum pre deti postihnuté autizmom .  Charitatívny beh, ktorý nesie rovnaký názov ako spomínané centrum, je organizovaný s cieľom finančne pomôcť a podporiť dozariaďovanie centra, rovnako ako aj pokryť náklady na jeho prevádzku.

  Pre naše deti nebolo treba viesť dlhé prednášky na tému autizmus alebo ako sa prejavuje... Každé jedno z nich sa už s autistickým dieťaťom stretlo...  A kvôli nim dnes prišli odbehnúť symbolických 800 m. Naši piataci a ich kamaráti si zmerali sily v kategórii so staršími žiakmi a žiačka 5. B Lenka Kolenová si do cieľa dobehla po pekné piate miesto. Odmenou deťom  bola účastnícka medaila, šantenie na nafukovacom hrade, skvelý divinový guláš a nápoj spolu s ďalším občerstvením -  sladkými koláčmi od otca jedného z našich chlapcov p. Petrlíka, ktorý sa týmto krásnym gestom rozhodol sponzorsky podporiť účasť detí na tomto podujatí a  dobrý pocit, že vo svojom veku môžu pomáhať iným.

  Mgr. Andrea Dvončová z materiálov p. Selešovej

 • Úspech v krajskom kole fyzikálnej olympiády

  Dňa 16.4.2014 sa konalo na ZŠ v Považskej  Bystrici krajské kolo FO. Peter Košťál, žiak 9.a triedy zaznamenal ďalší úspech v reprezentácií našej školy a okresu. Stal sa úspešným riešiteľom . Blahoželáme.

  Mgr. V.Michalková

 • 24. 4. 2014

  Do galérie Záchranár v 4. C boli pridané fotografie.

 • Záchranár v 4.C

  Žiakov 4.C triedy navštívil posledný deň v škole pred veľkonočnými prázdninami pán Štefan Grach, pracovník SČK v Topoľčanoch. So sebou priniesol zdravotnícke a záchranárske pomôcky, na ktorých žiakom demonštroval praktické poskytnutie prvej pomoci. Žiaci pozorne počúvali a hlavne vizuálne sledovali činnosti záchranára a pritom nezabudli ani na zvedavé otázky. Najviac však ocenili, že si mohli vyskúšať oživovanie človeka v bezvedomí. Zistili, že je pomerne náročné poskytnúť masáž srdca a rozdýchať ohrozeného človeka priamym dýchaním z úst do úst. Dúfam, že žiaci získané vedomosti a praktické skúsenosti zúročia na súťaži HMZ, ktorá ich čaká začiatkom mája.

  E.Turková

 • 24. 4. 2014

  Do galérie Beh oslobodenia boli pridané fotografie.

 • BEH OSLOBODENIA MESTA Bánovce nad Bebravou

  Základná škola Školská v spolupráci s MsÚ Bánovce nad Bebravou pri príležitosti oslobodenia nášho mesta usporiadala BEH OSLOBODENIA MESTA v areáli ZŠ Školská a rekreačnej oblasti Pažiť. Tento beh, ktorý patrí medzi športové podujatia masovo navštevované hlavne žiakmi základných a stredných škôl sa uskutočnil 16.04. 2014. Tento ročník bol však poznačený chladným a veterným počasím, čo malo za následok nižšiu účasť škôl. Behu sa v konečnom zúčtovaní zúčastnili 3 školy:

  1. miesto- ZŠ Školská- 325 bežiacich žiakov z 18 tried

  2. miesto- ZŠ Duklianska- 72 žiakov zo 4 tried

  3. miesto- SOŠ Farská – 11 žiakov z 1 triedy

  Napriek nepriaznivému počasiu odbehlo 408 žiakov. Zúčastnené školy od organizátorov podujatia dodatočne dostanú športové pomôcky, ktorú budú môcť využívať vo vyučovacom procese. Zámerom organizátorov bolo príťažlivou formou pripomenúť významnú historickú udalosť, akou je oslobodenie mesta.

    Mgr. Kubala, Mgr. Lauš

 • Biologická olympiáda - okresné kolo

  ·   Dňa 15.04.2014 sa  v CVČ  Bánovciach nad Bebravou  konalo OK Biologickej olympiády  Poznaj a chráň - kategória E- odbornosť GEOLÓGIA.   Našu školu  úspešne reprezentovali dvaja žiaci z 9.A triedy -  Peter Košťál a Lukáš Kramár . Súťaž prebiehala v troch častiach: praktické poznávanie hornín,  minerálov a skamenelín a písomný test. Domáca príprava spočívala vo vyhotovení mineralogickej  zbierky a vypracovaní správy z  geologického odkryvu.  Obaja  súťažiaci  obstáli výborne. Peter  Košťál  sa umiestnil  na vynikajúcom   1. mieste s celkovým počtom bodov 121   zo  150 možných bodov   a na druhom  mieste sa umiestnil   Lukáš Kramár s počtom bodov 116. Svojimi  vedomosťami  si obaja súťažiaci    zaručili postup do krajského kola,  ktoré sa koná 13. mája  2014 v Považskej Bystrici. Obom blahoželáme a držme palce!

  PaedDr. Jana Kolníková 

 • Vyhodnotenie najlepších „ klokanistov“.

  V marci 2014 sa žiaci slovenských škôl už  tradične  pridali k asi 6 miliónom žiakov z takmer 50 krajín sveta a skúsili riešiť úlohy zostavené  medzinárodným tímom matematikov. V tomto školskom roku na Slovensku súťažilo 59232 žiakov z 1388 škôl.

     Aj žiaci  našej školy  sa  trápili nad neľahkými matematickými úlohami  a tu sú  dlho očakávané výsledky: z 28 všetkých  riešiteľov z ročníkov 3.-9.  sa 10 žiakov stalo úspešnými riešiteľmi/ budú  odmenení veľkým diplomom  a drobnými cenami/  a  zaradili sa k 20% najúspešnejších riešiteľov vo svojej kategórii na Slovensku. A kto sa prebojoval na popredné miesta?  Sú to:

  Országh Martin 3.B, Špánik  Matúš 4.A,  Žikla Alex   4.A, Pukanec Matúš  4.C,    Mazourová Simona  6.A, Žikla  David 7.B,  Hanko Radovan 7.B,  Ondrušík  Marko 7.A,  Košina Simon 8.B,  Košťál Peter 9.A

  Všetci  menovaní dosiahli    vynikajúce výsledky,  no  najúspešnejším  „ klokanistom“   vo svojej kategórii  sa stal Matúš Pukanec zo  4.C s percentilom 98,7  a umiestnil sa na 67. mieste v rámci Slovenska . Srdečne  blahoželáme a držíme palce v budúcom ročníku najväčšej matematickej súťaže na svete!

  PaedDr. Jana Kolníková

 • 24. 4. 2014

  Do galérie Slávik Slovenska - školské kolo boli pridané fotografie.

 • Slávik Slovenska

  Súťaž v speve Slávik Slovenska

   

  Dňa 15.4.2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2014. V 1. kategórii súťažilo 9 žiakov, v 2. kategórii 16 žiakov a v 3. kategórii 2 žiaci. Súťažiaci spievali 2 piesne, jedna z piesní bola zo Spevníka 2014 a druhú pieseň mohli zaspievať podľa vlastného výberu. Tí najlepší si vyspievali tieto umiestnenia:

  1. kategória – 1.m. Chiara Pascali II.A

         2.m. Dominika Hudecová II.A

         3.m. Martin Országh III.B

   

  1. kategória – 1.m. Lucia Lehocká V.A

           2.m. Jakub Jánošík IV.B

           3.m. Martin Vigoda VI.B

   

  1. kategória – 1.m. Peter Košťál  IX.A

      2.m. Mária Košťálová  VIII.B

   

   

  Víťazi boli odmenení darčekovými poukážkami, ostatní žiaci sladkou odmenou. Poďakovanie patrí zúčastneným žiakom za pekný umelecký zážitok, vyučujúcim za prípravu žiakov a víťazom držíme palce v okresnom kole súťaže.

   

  Mgr. J. Gieci

 • Žltý narcis

  Ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľudí s onkologickou diagnózou, sa už po osemnásty krát objavil aj v našom meste. V piatok 11.apríla 2014 sa pracovníci a žiaci našej školy zapojili do tejto charitatívnej zbierky. Tohtoročné posolstvo 18.ročníka Dňa narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine, znelo „Deň, keď sú slová zbytočné“. Ďakujem všetkým, ktorí neváhali charitatívnu akciu podporiť.

  E. Turková

 • 11. 4. 2014

  Do galérie Veľkonočná tvorivá dielňa boli pridané fotografie.

 • Veľkonočná dielňa

  9. 4. 2014 sa 4. B trieda zaplnila šikovnými žiakmi prvého stupňa. Stretli sa na tradičnej veľkonočnej tvorivej dielni. Z pripraveného materiálu si mohli vyrobiť veselé jarné kelímky aj so slamkami, veľkonočné pozdravy, sliepočky na špajdli, ukvitnuté konáriky z krepového papiera aj vajíčko na ruku. Pri vyrábaní dekorácií pomáhali deťom pani učiteľky prvého stupňa. Pán učiteľ Gieci s pánom školníkom Drozdíkom spestrili veľkonočnú atmosféru pletenými korbáčmi. Deti odchádzali spokojné, s plnými rukami výrobkov a úsmevom na tvári.

  Mgr. Urbanová

 • Hviezdoslavov Kubín- okresné kolo

  Dňa 10.4.2014 sa v CVČ uskutočnilo okresné kolo v prednese prózy a poézie.

  Umiestnenie našich žiakov:

  I. kategória (žiaci 1.-3. ročníka)

  próza: 2. miesto  Alex Parilák, III.B, Mgr. E. Jamrichová

  II. kategória (žiaci 4.-6. ročníka)

  poézia: 2. miesto  Kristína Podobová, IV. A, Mgr. R. Magdolenová

  III. kategória (žiaci 7.-9. ročníka)

  próza: 3. miesto  Laura Matejčeková, VII. B, Mgr. M. Jaňáková

                  Mgr. Danuša Čačková

 • Rozprávkové pero

  V piatok 4.4. 2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie autorskej literárno-výtvarnej súťaže „Rozprávkové pero“, ktorú nezisková organizácia HARMONI  pripravila pre žiakov základných škôl mesta a okolia v rámci projektu Bánčitaríáda. Žiaci našej školy sa opäť zapojili do tejto súťaže.V úvode sa predstavil Detský divadelný súbor Happy Star s rozprávkou Maugli. Do súťaže bolo zaslaných 52 literárnych prác a vo výtvarnej kategórii súťažilo 94 detí so svojimi prácami. Naši žiaci si spolu odniesli 7 ocenení v oboch kategóriách. Ocenenie si odniesli: Timea Cyprichová (Vv), Kristína Podobová (Lv,Vv, Michal Ruisl (Lv), Mária Košťálová (Lv),Marianna Kachlárová (Vv) a Paulína Litvová (Vv). Víťazom gratulujeme.

  Mgr. Dana Švecová  

   

 • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

  Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády, ktorého sa zúčastnili žiačky 9.A triedy: Dáša Švecová, Martina Obstová, Zuzana Mišinová a Kristína Žáčiková. Do okresného kola konaného dňa 27.3.2014 postúpili žiačky Zuzana Mišinová a Kristína Žáčiková – obidve boli úspešnými riešiteľkami.

        Mgr. Miriam Poliačiková

 • 31. 3. 2014

  Do galérie Svet rozprávok boli pridané fotografie.

 • Svet rozprávok

      Rozprávka je neodmysliteľná súčasť detského života a pôsobí na jeho citový vývoj. Preto  v spolupráci s MsKĽŠ  sme pripravili zábavne – súťažné popoludnie v našej ŠKD. Tejto aktivity sa zúčastnili všetky deti,  pracovali v  päťčlenných družstvách. Družstva mali za úlohu napísať päť kníh, v názve ktorých vystupujú zvieratká. Hľadali v osemsmerovke rozprávkové postavy, mali doplniť druhú časť názvu rozprávky a v poslednej časti mali za úlohu  napísať  mená troch detských spisovateľov. Ostatné deti premenili náš ŠKD na rozprávkovú krajinu, ich úlohou bolo nakresliť maľovanú písanku. Deti boli veľmi usilovné a tvorivé, výsledky boli veľmi dobré, všetci sme prežili pekné popoludnie. Za prácu boli odmenené diplomom, sladkosťami a drobnými cenami.

         Alena Hlavačková

 • Zber papiera - vyhodnotenie

  Vyhodnotenie jarného zberu papiera  2014

  Od 17.3. do 26.3. prebiehal  zber papiera. Spolu sa vyzbieralo 15 355,1 kg Umiestnenie tried je nasledovné:

  1. stupeň         
  1. miesto –  4. A      1 138 kg  - 75,86 kg na žiaka                  
  2. miesto -   4. C      1 365,5 kg  - 71,87 kg na žiaka               
  3.  miesto -  4. B      1 069 kg  - 66,81 kg na žiaka         
  1. stupeň
  1. miesto – 7. A       2 351 kg – 106,9 kg na žiaka
  2. miesto  - 7. B       1 091 kg  -  51,95 kg na žiaka
  3. miesto -  5. B          886,5 kg  - 40,3 kg na žiaka

  Triedy získajú finančnú odmenu v sume: 10 €, 7€ a 4€,  triedy  na 1. mieste  si môžu čerpať 1 deň riaditeľského voľna . (4.A a 7.A)

  Najlepší zberači :

  1. Petra Slováková   7.A    1176 kg
  2. Tatiana Duranziová  7.A  572 kg
  3. Lukáš Paštrnák  4.A    507 kg
  4. Adriána Škultétyová 5.B  430,5 kg
  5. Anna Mária Jeřábková  4.C  369,5 kg
  6. Matúš Špánik  4.A   340 kg
  7. Michal Macko  1.A  328 kg
  8. Ladislava Lukášová  1. A  322 kg
  9. Danka Fodreková 9.A  309 kg
  10. Eliška Žákechová  1.B  276,5 kg
  11. Daniela Mikušová  8.A 276 kg
  12.  Samuel Záhumenský 4.C 273 kg
  13.  Dávid Mikuš  1.A  258 kg
  14.  Boris Záhumenský 1.B  250 kg
  15. Tatiana Janečková 7.A  244 kg
  16.  Šimon Čahoj  2. B   231 kg
  17.  Viliam Rideky 7.B  200 kg
  18.  Kristína Žáčiková  9.A  180 kg
  19.  Viktória Malíková  6.B   150 kg
  20.  Lucia Buláková  7.A  147,5 kg
 • Výlet na Uhrovský hrad

  V krásnu slnečnú sobotu 22.3. 2014 sa členovia Turisticko- prírodovedného krúžku (PaedDr. J. Kolníková), krúžkov A-ZET (Mgr. D. Čačková), ABC (Mgr. J. Bačková) a Spektrum (Mgr. D. Švecová), rozhodli navštíviť Uhrovský hrad. Počasie bolo naozaj nádherné a dovoľovalo nám kochať sa výhľadom do širokého okolia hradu. Pod hradom sme si na ohnisku, ktoré založili chlapci, opiekli špekačky a slaninku a posilnili sa prinesenými tekutinami. Po dôkladnom uhasení ohniska sme sa vybrali na obhliadku hradu. Prezreli sme si všetky dostupné zákutia hradu a urobili množstvo fotografií, ktoré dokumentujú našu výpravu za poznávaním histórie nášho regiónu. Domov sme sa vrátili unavení, ale s pocitom príjemne stráveného dňa.

              Mgr. Danuša Čačková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou
  Školská 1123/29, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • riaditeľ: 038/7603922
  kancelária: 038/7602355
  vedúca ŠJ: 038/7603921

Fotogaléria